Amra Babić u skupštini Saveza općina i gradova FBiH

Na izbornoj Skupštini Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine koja je održana od 06. – 07.02. u Fojnici izabrano je novo rukovodstvo ove organizacije koje će je voditi naredne četiri godine.

Za predsjedavajućeg Skupštine Saveza izabran je Dževad Bećirević – načelnik Općine Centar Sarajevo, a za zamjenika načelnik Općine Čapljina – Smiljan Vidić.

Za predsjedavajućeg Predsjedništva Skupštine Saveza izabran je Husejin Smajlović – načelnik Općine Zenica, a za njegovog zamjenika načelnik Općine Čitluk – Ivo Jerkić.

Inače, pored predsjednika i zamjenika predsjednika u ovo tijelo Saveza izabrani su još: Nedžad Koldžo – načelnik Općine Novo Sarajevo, Agan Bunić – načelnik Općine Bužim, Željko Josić – načelnik Općine Domaljevac- Šamac, Rasim Omerović – načelnik Općine Kalesija, Amra Babić – načelnica Općine Visoko, Muhamed Ramović – načelnik Općine Goražde, Asim Mekić – načelnik Općine Busovača, Emir Bubalo – načelnik Općine Konjic, Ljubo Grizelj – načelnik Općine Grude, Edin Smajić – načelnik Općine Vogošća i Ivan Vukadin – načelnik Općine Tomislavgrad.

Na izbornoj Skupštini izabran je i novi Nadzorni odbor, te članovi šest skupštinskih komisija koje broje po deset članova.

Na kraju zasjedanja Skupštine imenovana je delegacija Saveza, koja će obaviti razgovore sa predstavnicima Međunarodog monetarnog fonda, koji u petak, 08. februara dolaze u radni posjet Savezu.

Skupštini je od 80 načelnika, koliko ih ima u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustvovalo više od šezdeset. Prvi dan Skupštine (06.02.2013) učešće uzeo i veliki broj gostiju, kao što su predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Radoje Vidović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – Fehim Škaljić, poslanici i delegati federalnog parlamenta, visoki predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao što su Mary Ann Hennessey – šefica ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, Bo William Hedberg – ambasador Kraljevine Švedske, André Schaller – ambasador Švajcarske Konfederacije, Trefor Williams – direktor odjela za ljudsku dimenziju OSCE Misije u Bosni i Hercegovini, Orlando Fusco – šef Odjela za odnose sa parlamentima, vladama i političkim partijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, zatim Semiha Borovac – državni koordinator za reformu javne uprave, Enver Išerić – direktor Zavoda za javnu upravu, te mnoge partnerske domaće i međunarodne organizacije koje su podržale održavanje ovogodišnje Skupštine kao što su Sida, UNDP, GIZ, Švicarski ured za saradnju, SNV, Sparkasse banka, Japet d.o.o., R&S d.o.o., Bekto Precise, te IFC.

Tokom zasjedanja Skupštine ukazana je prilika na nezadovoljavajući položaj jedinica lokalne samouprave kao posljedica stalnog prenosa nadležnosti na lokalni nivo bez praćenja adekvatnih finansijskih sredstava za realizaciju tih nadležnosti, te posebno na neusvajanje zakona koji su od krucijalne važnosti za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, kao što su: Zakon o šumama, Zakon o koncesijama, Zakon o zaposlenicima u jedinicama lokalne samouprave, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda, Zakon o premjeru i katastru, i dr. Saopćila je Press služba Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

www.magazinplus.eu – Nevres Jemendžić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close