Amra Babić, načelnica Općine Visoko

Mr. sci. Amra (Muhameda) Babić je rođena 16.02.1969. u Visokom. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Visokom. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijski.
Posjeduje certifikat za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora, sudski vještak ekonomske struke.
U toku radnog vijeka radila na poslovima šefa računovodstva u DD „Asfaltgradnja“, direktora poslovnice BBI banke, direktora društva za računovodstvo, finansijski i poreski konsalting VGT Consulting d.o.o. ministrice Ministarstva finansija ZDK. U dva mandata obavljala dužnost općinskog vijećnika u OV Visoko.
Bila član Upravnog odbora “ŠEH-IN “ banka dd Zenica, član Nadzornog odbora “ŠEHIN TRADE” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju Društvo za upravljanje fondovima”ŠIB-AR INVEST” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju “UNIS KOVINA” dd Visoko.
Osnivač i član upravljačkih i rukovodnih struktura u Općinskoj Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Visoko, te član UO Kantonalne organizacije porodica šehida i poginulih boraca.Supruga šehida, majka tri sina.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close