Amir Zukić: Reformska agenda rješenje za izlaz iz krize

Reformska agenda EU za period 2015 – 2018. u BiH usvojena je 27.07.2015. godine i predstavlja najznačajniji postdejtonski ekonomski dokument. Dokument precizira provođenje mjera i aktivnosti koje će poboljšati poslovno okruženje, efikasnost javne uprave, ojačati kapacitet tržišta rada, unaprijediti fiskalne održivosti i finansijsku stabilnost.

Ekonomski analitičari smatraju da je Reformska agenda najbolje rješenje za izlaz iz dugogodišnje krize. Također, smatraju da pojedini ključni politički akteri nisu ozbiljno shvatili suštinu poruke Agende niti pruženu ruku Brisela, i tzv. “Novi pristup BiH“. Ekonomski stručnjaci smatraju da rezultati mogu biti vidljivi u ekonomskom smislu i da će građani osjetiti poboljšanje već nakon 4-5 godina.

Usvajanje Reformske agende na državnim i entitetskim razinama vlasti predstavlja priliku za sve u Bosni i Hercegovini da uhvate korak s ostatkom Europe i pridruže se europskoj porodici.

Reformska agenda rezultat je do sada najopsežnijeg procesa konsultacija u BiH. O provođenju Agende, za naš portal je Amir Zukić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, izjavio sljedeće:

“Efekti provedbe Agende se ne mogu očekivati u kratkoročnom roku jer svaka ozbiljna mjera u početku može proizvesti i određene probleme. Agenda će se provoditi tokom 2015. i u prvom kvartalu 2016. godine, i to su rokovi koji su dati u agendi.  Neke teže reforme, koje traže duži period, vjerovatno će se protegnuti i u 2017. godinu.“

Novi Zakon o radu u Federaciji BiH jeste značajan iskorak, ali je istovremeno tek dio Reformske agende koja je potrebna za pridruživanje EU. Reformska agenda značila bi poboljšanje trenutne situacije na bosanskohercegovačkom tlu jer se njome nalažu stavke koje bi bile dugoročno primjenjive.

“Dugoročno će se stvoriti pretpostavke za zapošljavanje, a jedna od ključnih stvari je da se siva zona i veliki broj neprijavljenih radnika tako što će godinu, dvije biti oslobođeni plaćanja obaveza i na taj način stvoriti pretpostavke da oni poslodavci, koji iz nekog razloga, objektivnih ili subjektivnih, nisu prijavljivali radnike, da ih prijave. Smanjit će se porezi i doprinosi, odnosno ići će se na ekvivalenciju tj. smanjit će se porezi i doprinosi na platu, ali će se istovremeno uključiti u poresku osnovicu topli obrok, regres i sve što do sada nije bilo oporezovano. Intencija je da te obaveze, koje se sada kreću između 70 i 72 posto, smanje na 50 posto. Naravno, za to treba vremena i paralelno s tim treba stvoriti pretpostavke da se dramatično smanji javna potrošnja. Možda je to i najvažnija mjera“, mišljenja je Zukić.

Agenda obuhvata jedinstven i  širok spektar mjera u oblastima ekonomije, socijalne zaštite, uprave i vladavine prava. Predstavlja kulminaciju napora unazad više od godinu dana za usaglašavanje niza prioritetnih mjera za jačanje privrede i stvaranje većeg broja radnih mjesta za sve.

Koliko su ustvari vlasti u BiH u stanju da sprovedu uslove Agende? Reformska agenda ima parlamentarnu većinu, ali to ne bi trebalo biti iznenađujuće s obzirom da je Agenda tek jedan od uslova ka pridruživanju  EU. BiH je dobila i podršku od međunarodne zajednice.

“Mogu reći da reforme imaju za cilj rast zaposlenosti i BDP-a, smanjenje troškova rada, smanjenje javne potrošnje, poboljšanje pozicije BiH na ljestvici Doing Business-a, privlačenje investitora i povećanje javnih prihoda. Najvažniji ciljevi su smanjenje i nadzor javne potrošnje, smanjenje opterećenja na rad, reforme tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja, aktiviranje resursa, privrede i potpore privrednim aktivnostima, borba protiv korupcije i socijalna oblast. U Reformskoj agendi poseban naglasak je dat privlačenju investicija, zaštiti investitora, zatim na donošenje nove legislative za privredna društva, direktna strana ulaganja, te općenito na poboljšanje indeksa lakoće poslovanja. Takođe, predviđeno je prestrukturiranje javnih preduzeća. Konkretne inicijalne mjere i poduhvati biti će pripremljeni i provedeni u predstojećim mjesecima 2015. godine i početkom 2016. godine“, za Poslovni svijet izjavio je Amir Zukić.

Međunarodna zajednica podržala je Reformsku agendu. Zajednička vizija međunarodne zajednice i EU jeste da Bosna i Hercegovina ostane reintegrirana, funkcionalna i prosperitetna država koja radi u interesu njenih građana i država koja je u potpunosti uključena u europsku porodicu.

Izvor: Poslovni svijet
Autor: Aida Zelić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close