Aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana na vodotocima općine Visoko

U Velikoj sali Općine Visoko, održana je press konferencija povodom prezentacije projekta “Izgradnje mini hidroelektrana na rijekama Bosna i Fojnica. O aktivnostima na pripremi i realizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana na vodotocima općine Visoko govorili su predsjednik Nadzornog odbora JP „Visoko Ekoenergija“, Doc. dr. Marin Petrović, dipl.ing.maš. i direktor JP „Visoko Ekoenergija“, Hajrudin Handžić, dipl.ing.maš.

JP „Visokogas“ d.o.o. Visoko je u posljednjih nekoliko godina bilo daleko najuspješnije javno preduzeće na područje općine Visoko. Preduzeće kontinuirano ostvaruje dobit i izmiruje sve svoje obaveze. Ugovorom o prodaji i prijenosu udjela u društvu „Visokogas“, zaključenim između osnivača društva, Općina Visoko je kupovinom udjela drugog osnivača (Energoinvest d.d. Sarajevo) stekla stopostotno vlasništvo nad društvom, čime su se stvorili uslovi za reorganizaciju društva, a sve u skladu s reformom javnog sektora koja se trenutno provodi u javnim preduzećima i javnim ustanovama na području općine Visoko. Reorganizacija društva „Visokogas“ je započeta na osnovu odluke Nadzornog odbora i potvrde Općinskog vijeća pri čemu se promijenio naziv firme na JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. i proširila djelatnost.

Prateći svjetske trendove vezane za rast pojedinih industrijskih sektora, poslovi vezani za energiju i energetsku efikasnost imaju poseban tretman. S jedne strane je prisutna sve veća potrošnja energije što vodi ka sve većoj potražnji, a s druge strane postoji sve veća potreba za pojačanom energetskom efikasnošću. Preduzeću je proširena djelatnost u segmentu projektiranja, inženjeringa i upravljanja energetskim projektima, posebno se fokusirajući na obnovljive izvore energije. Ovakvo proširenje djelatnosti u smjeru mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije je u skladu s energetskim politikama FBiH, obavezama koje država BiH treba ispuniti u pogledu potrošnje energije i smanjenja emisija štetnih sastojaka u atmosferu te direktivama Europske unije. Također otvara velike mogućnosti za razvoj kako samog preduzeća tako i poboljšanja kvaliteta života na općini Visoko.

Kao prioritetan energetski projekat na općini Visoko u narednom periodu nameće se iskorištenje hidropotencijala vodotoka na području općine, odnosno korištenje „čiste“ energije dobivene izgradnjom malih hidroelektrana na rijekama Bosni i Fojnici. Realizacijom ovakvog projekta općina Visoko bi bila prva općina u Bosni i Hercegovini koja će izgraditi male hidroelektrane na vodotocima svoje općine koje bi bile u 100% vlasništvu općine Visoko i njenih građana, odnosno koje bi predstavljale javno dobro. Aktivnosti na pripremi ovog projekta su započete u septembru prošle godine kada je naručena „Prethodna studija o istraživanju potencijala za gradnju malih hidroelektrana na vodotocima na području općine Visoko“.

Osnovna ideja je da se grade protočne male hidroelektrane uz glavni uslov da akumulacija i mala jezera ostaju u sadašnjim koritima rijeka. Na rijeci Bosni je predviđena izgradnja 4 male hidroelektrane (tri snage oko 8 MW i jedna snage oko 4 MW), dok su četiri predviđene na rijeci Fojnici (tri snage po oko 2 MW i jedna snage 1 MW). Brane na Bosni bi imale jezera u širini sadašnjeg korita rijeke, a dužina bi bila od 3-5 km. Dužine jezera na rijeci Fojnici bi bile 2-3 km. Na ovim jezerima će biti moguće kupanje, eventualni kavezni uzgoj riba, jezera će biti pogodna za poribljavanje i sportski ribolov, vožnju čamcima itd. S obzirom na to da bi gornja mala HE na rijeci Fojnici mogla bila izgrađena s općinom općinom Kiseljak (djelomično se nalazi na toj općini), vjerovatnoća je da će i Kiseljak krenuti s izgradnjom kolektora i prečišćavanjem kanalizacije, tako da bi jezera na rijeci Fojnici sigurno bila pogodna za kupanje.

Osim ovih, postoje i mnogi drugi benefiti realizacije ovakvog projekta, od kojih su neki navedeni u nastavku:

Obale rijeka bi bile uređene najčešće kao što je uređena lijeva obala rijeke Fojnice (tzv. Sicilija), dok bi ostali dijelovi obala koje su sada prirodno visoke (Ozrakovići i sl.) bile također sređene, ali vjerojatno ne i potpuno betonirane;

Na čitavom toku rijeka, tamo gdje bude potrebno, ugradili bi se kolektori za kanalizaciju, dakle također bi bio završen započeti projekat izgradnje kolektora kanalizacije na općini Visoko;

Na mjestima gdje su obale niske i gdje su se do sada rijeke izlijevale, bit će izgrađeni nasipi tj. obale će biti podignute tako da i tzv. stogodišnje vode prođu koritom, a da ne poplave okolno zemljište;

Zahvaljujući izgradnji niskih brana i obaloutvrda/nasipa, duž čitavog toka će biti omogućeno bezgranično vještačko navodnjavanje njiva u bližoj i daljoj okolini rijeka;

Uređivanjem bi se obale rijeka prilagodile u turističko-rekreativne svrhe, kao što su izgradnja biciklističkih staza, staza za šetnju i trčanje duž obala rijeka i slično;

Općina Visoko bi postala energetski neovisna od ostatka države, što je od ogromnog značaja u slučaju eventualne prodaje JP „Elektroprivreda BiH“ stranom investitoru koja s obzirom na trenutnu političko-ekonomsku situaciju polako postaje sve izvjesnija;

Predstudija je pokazala da su ekonomski parametri ovog projekta više nego obećavajući, uz znatnu materijalnu dobit koja ostaje općini Visoko i koja se može usmjeriti na dalji razvoj općine, smanjenje cijene gasa i slično.

Prije daljih aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana na vodotocima općine Visoko i ulaganja u investiciono-tehničku dokumentaciju, izvršit će se prezentacija „Prethodne studije o istraživanju potencijala za gradnju malih hidroelektrana na vodotocima na području općine Visoko“ u utorak 25.03.2014. u 15:00 sati u Velikoj sali Općine Visoko. S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane subjekte, pravna lica i udruženja da prisustvuju prezentaciji i kroz aktivno učešće u diskusiji iznesu svoje stavove.

www.magazinplus.eu – Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close