Aktivirana baza konsultanata Saveza općina i gradova FBiH

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je, uz finansijsku podršku Švedske razvojne agecije – Sida, kroz projekat “Razvoj kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini – CDMA”, izradio bazu konsultanata za teme i oblasti od značaja za rad općinskih/gradskih službi, kao i izabranih predstavnika (načelnika/gradonačelnika i vijeća).

Namjera formiranja ovakve baze jeste da se na jednom mjestu nađu sva relevantna pravna i fizička lica koja su, kroz svoj angažman, spremna i sposobna da pomognu i unaprijede rad lokalnih zajednica.

Baza se nalazi na eksternom serveru, kojem je moguće pristupiti putem web stranice Saveza općina i Federacije BiH (www.sogfbih.ba), vertikalni meni (Baza konsultanata).

Baza se popunjava po principu samoregistriranja uz superviziju Saveza, te kao ovakva nije konačna, već se svakodnevno ažurira shodno razvoju konsultantskog tržišta.

Svako pravno ili fizičko lice koje želi da se njegovi podaci nađu u “Bazi”, odnosno da ponudi svoje usluge tržištu putem ovakve baze, treba da izvrši registraciju.

Registracija se vrši klikom na katanac koji se nalazi na krajnjoj desnoj strani horizontalne meni linije. Nakon uspješno izvršene registracije na svoj e-mail korisnik dobije password putem kojeg može mijenjati svoj profil. Podaci o novom konsultantu postaju vidljivi u bazi nakon što se izvrši potvrda od strane administratora Baze (Saveza).

Podaci iz baze su lako dostupni i na usluzi svima koji traže edukatore iz oblasti kojima se bavi ili su bitne za lokalne zajednice.

eKapija.BA

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close