Aida Zerdo, zamjenica predsjedavajuće Općinskog vijeća Visoko

Aida Zerdo (rođena Bećirović) je rođena 04. decembra 1983. godine u Sarajevu, općina Centar, a nastanjena je u mjestu Ginje na općini Visoko.
Osnovnu i srednju školu završila u Visokom, te je 2008. godine diplomirala na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, smjer Socijalni rad i stekla zvanje Bakalaureat/Bachelor socijalnog rada. Na istom odsjeku student druge godine Master studija.
Zaposelna u JU Centar za socijalni rad Visoko kao Socijalni radnik. Tokom školovanja i poslovnog angažmana učestvovala na edukativnim seminarima i radionicama u cilju pružanja pomoći ranjivim skupinama stanovništva i rješavanju njihovih postojećih
problema. Također, dala svoj doprinos u izradi Strategije razvoja socijalne zaštite općine iz koje dolazi.

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close