BiHIntervjuM plusPolitika

Adil Osmanović: Izetbegović je svojim zaključcima srozao dignitet Predsjedništva SDA

Koliko je stabilna vlast na nivou BiH s obzirom na to da smo svjedoci sve češćih razilaženja stavova koalicionih partnera?

Na nivou BiH vlast čine SDA, HDZ BiH, SBB i Savez za promjene i to su političke stranke koje imaju kvalificiranu većinu i koje su dale podršku Vijeću ministara BiH. Naravno, najnovija dešavanja u vezi s četiri zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH stavljaju upitnik nad tom većinom. Ne znam u kom pravcu će se četiri zastupnika iz SDA kretati, a iz medija sam informisan da se govori o formiranju nezavisnog kluba.

Ukoliko ipak dođe do toga, to bi umanjilo kapacitet i snagu Vijeća ministara BiH da radi kao što je i do sada radilo, a radilo je kvalitetno i efikasno na sprovođenju reformske agende. Ako Vijeće ministara BiH iza sebe nema snažnu podršku Parlamenta onda će biti jako teško raditi u budućnosti. No, u narednom periodu vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ali ukoliko dođe do toga, Vijeće ministara BiH bit će u nezavidnoj poziciji.

Vi ste zamjenik predsjednika najutjecajnije bošnjačke stranke u BiH. Svi smo svjedoci evidentnih unutarstranačkih problema u stranci. Ima li SDA kapacitete da riješi unutrašnje probleme i je li vanredni Kongres rješenje?

U SDA postoje snage koje su sposobne da se uhvate u koštac sa zaista nagomilanim problemima, ali čini mi se da u rukovodstvu nema kritične mase. Ljudi u vrhu stranke koji bi trebali inicirati rješavanje problema (u skladu sa Statutom SDA i ostalim dokumentima), nažalost to ne dozvoljavaju. Oni ne žele nikakve promjene jer grčevito čuvaju svoje pozicije i zato se odavno pribjegava minimiziranju krupnih problema te praktikuje guranje stvari pod tepih.

Ti problemi su samo bujali i čini mi se da su ušli u fazu kada sve eskalira i manifestuje se u goroj formi. Očekujem da prije svega kritična masa u SDA uozbilji rukovodstvo stranke da moraju pokrenuti stvari i baviti se ozbiljnim problemima u stranci i državi. Na organima stranke je da odluči da li je to pitanje Konvencije ili Kongresa.

Prije nekoliko mjeseci fizički ste napadnuti u Srebrenici. S obzirom na to da riječ o napadu na državnog ministra, smatrate li da su istražni organ trebali brže reagovati? Također, zašto se ovoliko čekalo na reakciju SDA?

Nisam zadovoljan prije svega reakcijom Predsjedništva i predsjednika SDA. Sada nije bitno da li je to zato što nije bilo volje, snage ili hrabrosti. U slučaju Srebrenice predsjednik SDA nije bio u punom kapacitetu lider. On nije predložio ni zaključke koji će spasiti dignitet Predsjedništva SDA, naprotiv razvlačilo se tri mjeseca uprkos jasnim izvještajima OSA-e i SIPA-e, a i Komisije SDA. Stoga je Predsjedništvo SDA svojim zaključcima relativiziralo odgovornost čovjeka koji je organizovao nasilničko ponašanje u Srebrenici. Izetbegović je predložio takve zaključke koji su osmišljeni svjesno da se zaštiti napadač. Njihovim usvajanjem srozan je dignitet Predsjedništva SDA.

Donekle mogu razumjeti članove Predsjedništva SDA koji su mi se nakon sjednici požalili da su i sami razočarani prijedlogom zaključaka, ali da nisu mogli drugačije glasati. U Srebrenici je napadnuta odluka Predsjedništva i njegovo povjereništvo u kojem su bili članovi rukovodstva stranke. Kako je moguće da predsjednik to nije razumio i da su mu preći organizatori nasilnog ispada od digniteta stranke?

To se može objasniti samo na jedan način, napadači imaju zaštitu od jedne grupe ljudi koja se nalazi oko predsjednika, a koji su ga čak na neki način ucijenili. Nikome od članova Predsjedništva SDA, a ni nama, prvim saradnicima Izetbegovića, nije jasno na kojim osnovama i sa kojim ciljevima funkcioniše ta grupa, ali je evidentno da su u pitanju interesne sfere i da se politika SDA sve više profilira i dogovara u interesnoj grupi, a Predsjedništvo ostaje izvan toga i zbunjeno.

Zbog toga je politika SDA zadnju godinu dana nekoegzistentna i produciraju se unutrašnje borbe za eliminaciju ljudi s ciljem očuvanja premoći. Državni i duštveni problemi narastaju i umjesto da takve stvari koje su u interesa građana BiH rješavamo mi trošimo energiju na intrige i eliminaciju svih za koje ta grupa smatra da predstavljaju opasnost.

Jeste li zadovoljni stanjem u stranci? Često se spominje potreba za većom demokratizacijom SDA. Šta to zapravo znači?

Ono što je osjetno u SDA nakon šestog Kongresa jeste da se bježi od problema i da se oni ne rješavaju na vrijeme te da se smatra da će neki problemi sami nestati. Naprotiv, problemi se gomilaju i dovode to toga da ih ni organi stranke ne mogu riješiti. To je slučaj i sa četiri zastupnika i sa incidnetom u Srebrenici. U rukvodstvu i Predsjedništvu stranke osjetno je odsustvo kritičkog diskursa.

To je nešto što je neophodno svakoj političkoj stranci u kojoj se moraju voditi ozbiljni razgovori sa kritikama nakon čega se trebaju donositi odluke iza kojih će stranka stajati. To je ono što ja iniciram i što ću nastaviti inicirati i na Kolegiju, na Predsjedništvu i na Glavnom odboru SDA. Mi se moramo ozbiljno i kritički odnositi naspram svakog problema i to građani očekuju od nas.

Mediji su posljednjih dana prenosili izjave lokalnih zvaničnika, a jedan od njih naveo je da pretendujete na poziciju predsjednika SDA. Kako to komentarišete?

Svi oni koji žele da se dodvore predsjedniku SDA pokušavaju predstaviti da sam mu ja jedini ozbiljan rival i da želim od njega preuzeti poziciju predsjednika SDA. Krajnji cilj takvih laži je da pogoršaju odnose između predsjednika i zamjenika predsjednika stranke. Nema nikakve osnovanosti za takvo šta. Mi smo imali Kongres na kojem su izabrani i predsjednik i zamjenik predsjednika SDA. Svi moramo preuzeti punu odgovornost da vodimo procese.

BiH je uspjela osigurati izdavanje pasoša. Ipak, problem nije do kraja riješen. Koje će biti daljne aktivnosti vezano za ugovore koje BiH ima sa Muehlbauerom?

Nakon što je istekao trgodišnji ugovor između Muehlbauera i IDDEEA-e kojim se Muehlbauer obavezao da će tri godine snabdijevati građane BiH pasošima, ušlo se u proceduru raspisivanja novog tendera. Kao što je poznato, taj tender nije bilo moguće sprovesti s obzirom na to da je nekoliko puta poništavan. Nakon toga se ušlo u skraćenu proceduru u kojoj je jedino bilo moguće da se ponovo potpiše ugovor s Muehlbauerom na godinu dana.

Imenovan je novi direktor IDDEEA-e koji sa svojim menadžmentom priprema da se u maju uđe u raspisivanje novog tendera za odabir dobavljača u naredne tri ili četiri godine. Ono što se u medijima pojavljivalo, a o čemu ste i vi pisali, jeste pitanje sklapanja ugovora sa Muehlbauerom na deset godina oko izdavanja ličnih karata i vozačkih dozvola, što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama. To se danas nalazi u Tužilaštvu BiH i mi ne znamo kakav će biti epilog toga.

Za nas je Muehlbauer kao i sve druge kompanije u ravnopravnom položaju da se takmiče na tenderima, dakle i na ovom i na budućim. Ukoliko bi pravosudne institucije BiH imale konkretne mjere u odnosu na Muehlbauer onda bi naravno ta kompanija došla u drugu poziciju kad je riječ o odabiru dobavljača.

Jeste li zadovoljni dinamikom realizacije planova u Ministarstvu civilnih poslova BiH?

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je učestvovalo u procesu davanja odgovora na upitnik Evropske komisije u oblastima iz nadležnosti Ministarstva i u roku je izvršilo svoje obaveze. Zahvaljujući nizu aktivnosti poduzetih aktivnosti od strane Ministarstva poduzeo, riješena je višemjesečna neizvjesnost oko osiguravanja pasoških knjižica za državljane Bosne i Hercegovine, te su na taj način izbjegnute mnoge štetne posljedice koje bi pretrpjeli građani, kao i budžet Bosne i Hercegovine. Poduzete su aktivnosti u pogledu rješavanja statusa sedam ustanova kulture (Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH) što je za svoj rezultat imalo i to da je Zemaljski muzej BiH, poslje pune tri godine, otvoren 15.09.2015. godine i radi se na trajnom riješavanju statusa i finansijskih pitanja sedam institucija kulture.

Potpisano je više od 10 međunaradnih sporazuma i deklaracija iz nadležnosti Ministarstva u oblasti obrazovanja, kulture, nauke, zdravstva… (Italija, Austrija, Kina, Turska, Slovačka, Mađarska) kojima se unaprijeđuje saradnja sa drugim državama, još najmanje tri sporazuma u oblasti obrazovanja, zdravstva i mladih su spremni za potpisivanje (sa Katarom), a veliki broj njih se nalazi u proceduri i vrlo brzo će biti spremni za potpisivanje. Kao posebno važnu aktivnost u 2016. godinu izdvajamo upis Stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Odluka o upisu stećaka na Listu svjetske baštine donesena je konsenzusom 21 zemalje članica Komiteta. Važno je naglasiti da su stećci upisani na Listu svjetske baštine zahvaljujući svojoj jedinstvenoj kulturnoj vrijednosti.

Završeni su radovi na na obnovi i restauraciji Mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Vrijednost radova je pet miliona evra i iste je finansirala Vlada Turske. Povećana su sredstva za grantove u oblati kulture i sporta. Obezbjeđena su sredstva za grantove u oblasti nauke i inovatorstva. Evropski zimski olimpijski festival mladih Sarajevo i Istočno Sarajevo (EYOF 2019), kojem je prijetilo otkazivanje zbog nedostatka finansijskih sredstava za organizaciju, ponovo je vraćen Bosni i Hercegovini nakon. Vijeće ministara BiH donijelo je na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Odluku o sufinansiranju EYOF-a u iznosu od 1.900.000 KM i to su bila prva doznačena sredstva za organizaciju, uključili smo se i aktivirali Organizacioni odbor, tako da je sada organizacija ovog važnog takmičenja u punom jeku.

Vršimo reorganizaciju Centra za uklanjanje mina, te smo izmjenili Odluku o osnivanju centra, i mnoge interne akte. Zadržali smo glavne partnere u ovom poslu kao što su UN agencije, Evropska komisija, glavne donatore poput SAD, Japana, Norveške itd. Utvrđeno je nekoliko važnih prijedloga zakona i izmjena zakonai podzakonskih akata kao što su Zakon o izmjeni zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima. U toku je implementacija nekoliko kapitalnih projekata iz oblasti zdravstva.

U 2016. godini i početkom 2017. godine ažurirane su evidencije lica koja podliježu reviziji državljanstva, te je utvrđen tačan broj i status lica čije se državljanstvo revidira (11 463), i to prema unaprijed utvrđenim parametrima putem pretraga izvršenih u bazama IDDEEA-e. Također su razriješene dileme u javnosti oko toga koja lica podliježu reviziji državljanstva. Ministarstvo je Programom rada za 2015.godinu planiralo realizaciju 53 aktivnosti. Sve planirane aktivnosti su započete u skladu sa nadležnostima Ministarstva i stavljene u odgovarajuću proceduru.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close