A-SDA: Esad Kurgaš – “Turski paragraf”

“Turski paragraf” je narodni naziv za dio Ustava Kraljevine SHS, konkretno član 135 istog, koji je odredio da Bosna i Hercegovina, kao jedna od 26 regija koje su sačinjavale tadašnju Kraljevinu, ostane jedina u njenim nepromijenjenim granicama! On je rezultat aktivnog sudjelovanja Jugoslavenske Muslimanske Organizacije i njenog predsjednika Mehmeda Spahe u radu Vlade u kojoj je bio dugogodišnji ministar, jer se bez njihovih glasova nije mogao ni izglasati Vidovski Ustav 1921.g. “Turski paragraf” je eklatantan primjer izuzetno mudro vođene politike u posebno teškim okolnostima!
Takođe, sličnu verifikaciju njenih granica, BiH je doživjela na zasijedanju ZAVNOBIH-a 1943.g.
Referendumom održanim 1992.g., građani su potvrdili kontinuitet države BiH u njenim nepromijenjenim graničnim pozicijama.
Kako se moglo desiti da se današnja BiH pretvorila u dogovornu zajednicu više autonomnih zona koje garantuju i poštuju “suvernitet” samo svog naroda, a ne pojedinca, građanina te iste države?!
Zato što je današnjoj etnokleptokratiji upravo temeljni princip vladanja suverenitet naroda, a ne pojedinca!
Zato što se nacionalne partije u svojim izbornim kampanjama busaju da brane i čuvaju prava svojih naroda, a ne pojedinaca.
U svakom čovjek, kao pasivnom nacionalnom subjektu, živi etničko biće koje svakodnevno donosi razne odluke koje se tiču njegovog postojanja u ovom svijetu. Obzirom da etničko biće i prethodi i nadilazi nacionalno biće, ono je bolje od njega, jer su ljudi bolji od svojih naroda, a od nacionalnih stranaka – suvišno je i govoriti!
E kako je sad moguće da naši predobri ljudi na svakim izborima biraju iste likove i iste prevarante za koje je nemoguće iskopati čak i mrvu poštovanja? Znamo da istorijski i društveni uslovi aktiviraju ono najgore i ono najbolje u ljudima. U ratu, ili u skorašnjim poplavama, svi smo bili zajedno i solidarno radili u korist jedni drugih! U miru, zbog sveopće etičke zagađenosti, ljudi varaju i potkradaju državu i društvo da bi npr. svoju djecu slali u škole u kojima će ih učiti da ne valja potkradati ni ljude, ni državu
!Strah od postojanja i opstojanja i naleta sveopće društvene stvarnosti tjera ih da stalno glasaju za istu partiju, jer se u takvom životu pod njom nekako i snalaze. Potpuno neosnovano misle da će im pod novom vlašću biti gore!A vlast je uvijek tuđa vlast, jer država ne pripada običnim ljudima i tako se stvara i održava fatamorgana da su narod i vjera vječni i stabilni!?
Sve dok se u društvenoj zajednici ne stvori jedan moralni blok za potenciranje novih, svježih partija i ideja i u njoj ne ustanovi apriorno i aksiomatsko poštovanje i interes prema njima, bićemo daleko od stabilnog demokratskog društva i demokratije..
Autor je nosilac Drzavne Liste Za Predstavnicki Dom Parlamenta BiH A-SDA Esad Kurgaš

A-SDA ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close