8. sjednica Općinskog vijeća Visoko: Izabrana Popisna komisija

Današnja sjednica Općinskog vijeća Visoko imala je samo jednu tačku dnevnog reda;

1. Prijedlog odluke o formiranju Popisne komisije općine Visoko za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica

Općinsko vijeće Visoko donijelo je  odluku o formiranju Popisne komisije općine Visoko za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Istom odlukom formirat će se Popisna komisija, a u sastav Komisije imenuju se:

1. Zekija Omerbegović, predsjednik

2. Fuad Kukić, član, zaposlenik Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoline

3. Jasna Zubić, član

4. Siniša Subotić, član

5. Alen Jazić, član.

Popisna komisija općine Visoko obavlja sljedeće poslove:

– rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem popisa na teritoriji općine,

– vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine,

– obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u popisu,

– brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih uputstava,

– preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima koji ga dalje distribuiraju popisivačima,

– osigurava prostorije i uslove za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača,

– provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u popisu,

– izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u popisu,

– preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica popisa,

– preuzima popisni materijal od instruktora, organizuje i kontroliše obuhvat i kvalitet popisnog materijala,

– osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka,

– organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,

– priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa instrukcijama,

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje postupaka i definicija koji su dati u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine i Uputstvu za organizaciju i provođenje Popisa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za statistiku.

Sredstva za finansiranje rada Popisne komisije obezbjeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12 i 18/13).

Mandat Popisne komisije traje do završetka svih poslova Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji se odnose na terenski rad.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close