-TopSLIDEBiHPolitikaZDK

Dženana Čišija: Ministarstvo finansija sprema rebalans budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Dženana Čišija: Ministarstvo finansija sprema rebalans budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Ministrica finansija Zeničko-dobojskog kantona Dženana Čišija uvjerena je da je rebalans budžeta ZDK nastavak odgovorne politike ovog ministarstva, ali i cijele kantonalne vlade usmjerene na očuvanje socijalne sigurnosti, ali i razvoja kantona i njegovih općina i gradova.
Ministrica Čišija ističe da su sredstva planirana rebalansom ključna za uspostavljanje pozitivne privredne klime i poboljšanje uslova života građana.
“Naš cilj je osigurati održivi razvoj kantona kroz odgovorno upravljanje budžetom i investicije u prioritetne projekte koji direktno utiču na kvalitet života naših građana”, izjavila je ministrica Čišija.
Dokaz odgovorne politike su i pokazatelji za prva tri mjeseca u kojima nisu ostvareni veći rashodi od prihoda, kao i činjenica da će budžetska sredstva nakon rebalansa iznositi 624.463.000 KM.
Rebalansom budžeta se prema riječima ministrice Čišije predviđaju značajna sredstva za unapređenje različitih sektora, od obrazovanja i zdravstvene zaštite do privrede i sigurnosti. Ministrica Čišija naglašava da će rebalans budžeta omogućiti ostvarivanje ključnih programa Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Ključni projekti podržani rebalansom budžeta:

– Nabavka uniformi za policijske službenike: Pokrenuta je procedura za nabavku novih uniformi za sve policijske službenike Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u FBiH.

– Nabavka terenskih vozila i opreme za policiju: Uvrštena je nabavka terenskih vozila, pet dronova i HD auto kamera za potrebe Uprave policije MUP-a, čime će se značajno unaprijediti operativne sposobnosti policije.

– Rješavanje skladišnog prostora za Civilnu zaštitu: Planirana su sredstva za nabavku građevine za potrebe rješavanja skladišnog prostora za Kantonalnu upravu Civilne zaštite, što će poboljšati efikasnost reakcije na krizne situacije.

– IT hub i start-up inkubatori: Ministarstvu za privredu su dodijeljena sredstva za provođenje projekta uspostavljanja IT hub-a i start-up inkubatora u Zenici, čime će se podržati inovacije i razvoj novih tehnologija.

– Nova bolnica: Ministarstvu zdravstva su planirana sredstva za izradu idejnog rješenja i projekta nove bolnice, što predstavlja važan korak ka poboljšanju zdravstvene zaštite u kantonu.

– Projekat uređenja parking prostora ispred poslovne zgrade Kantona koji će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije i Službom za zajedničke poslove

– Nabavka udžbenika: Odobrena su sredstva za nabavku udžbenika za osnovne škole, osiguravajući ravnopravan pristup obrazovanju za svu djecu.

– Energetska efikasnost škola: Predviđena su sredstva za nastavak projekta energetske efikasnosti škola, temeljem zaključenih ugovora, što će dugoročno smanjiti troškove i poboljšati uslove u školama.

– Rekonstrukcija zatvorenog bazena: Planirana su sredstva za rekonstrukciju zatvorenog bazena u Industrijskoj školi Zenica, što će doprinijeti razvoju sporta i rekreacije.

– Opremanje i održavanje škola: Izdvojena su dodatna sredstva za nabavku opreme, rekonstrukciju i investiciono održavanje u školama, čime će se poboljšati uslovi za obrazovanje.

– Podrška centrima za djecu i penzionerima: Predviđen je dodatni iznos za poboljšanje rada i projekte JU Centra za djecu i odrasle sa posebnim potrebama, te JU Penzionerskog doma sa stacionarom, što će značajno unaprijediti usluge za ove ranjive skupine.

Podrška manifestacijama humanitarnog karaktera :

Vlada ZDK se opredijelila za konkretnu podršku udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka “ osiguravajući finansijska sredstva za podršku manifestaciji “Zlatni krug” u organizaciji ovog udruženja.
Čišija je izrazila nadu da će i Vlada F BiH pokazati svoju odgovornost prema građanima ZDK kroz osiguranje sredstava koja su namjenjena za podršku nižim nivoima vlasti, a koja još nisu implementirana.
Rebalans budžeta je rezultat pažljive analize potreba kantona i koordinacije sa Federalnim ministarstvom finansija, koje je dostavilo smjernice za ovaj proces. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu je usklađen sa članom 10. i 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Revidiranom projekcijom javnih prihoda za 2024. godinu, broj: 05-12-5-3861/24-1 od 13.05.2024. godine, dostavljenom od strane Federalnog ministarstva finansija, koja je zasnovana na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), te prati pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji i zasnovana su na postojećim poreznim politikama.
Ministrica Čišija ističe da će se nastaviti sa transparentnim i odgovornim upravljanjem budžetom kako bi se osigurala efikasna realizacija svih predviđenih projekata, te je zahvalna građanima na dosadašnjoj podršci i razumijevanju, sugestijama i prijedlozima.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close