M plusOglasiVisoko

38. sjednica Općinskog vijeća Visoko 23.04.2016.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 38. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

23.04.2016. godine (subota) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati,

sa slijedećim:

                                                                                               

D N E V N I M   R E D O M


1. Izvod iz Zapisnika sa 37. sjednice Općinskog vijeća Visoko


2.
a) Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Zimča – Visoko

b) Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Zimča – Visoko

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3.
a) Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Gorani I – Visoko


b) Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Gorani I – Visoko

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice


4.
a) Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Radovlje – Visoko

b) Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Radovlje – Visoko

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice


5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje nekretnine na parceli k.č.br. 183/1 KO Dobrinje

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


6. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o prodaji

parcele označene kao k.č.br. 1595/2 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice


7.
a) Prijedlog Odluke o razrješenju člana upravnog odbora JU “Zavičajni muzej” Visoko

b) Prijedlog Odluke o imenovanju na kraći period člana upravnog odbora JU “Zavičajni muzej” Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko


8. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Savjeta mjesne zajednice Moštre

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice


9. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Savjeta mjesne zajednice B. Mahala

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice


10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko

      IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


11. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko

            IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


12. Informacija o realizaciji zaključaka Općinskog vijeća za period januar – mart 2016. godine

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko


13. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

 

Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Općinskog vijeća Visoko, na telefon broj 032/732-502.

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close