Visoko

3. sjednica Općinskog vijeća Visoko 28.12.2016.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 3. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati: 28.12.2016. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju Jedinice za implementaciju Projekta dogradnja vodovodne mreže Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti predstavniku Općine u skupštini JKP “Visoko” doo Visoko, da donese odluke s ciljem implementacije Odluke Općinskog vijeća o pokretanju postupka i uspostavljanju javnog dobra na objektima vodosnabdijevanja gradske vodovodne mreže (Službeni glasnik Općine Visoko, broj: 05/14)
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik JKP “Visoko” doo Visoko

7. Vijećnička pitanja i inicijative

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održat će sjednicu 27.12.2016. godine (utorak) u 15,00 sati.
II – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
Održat će sjednicu 27.12.2016. godine (utorak) u 16,00 sati.

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Visoko
Bajro Fejzić

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close