25. sjednica Općinskog vijeća Visoko 28.02.2015. u 11:00 sati

Obavještava se javnost da će se 25. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 28.02.2015. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 11 sati, sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. a) Prijedlog programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na stečajni plan JKP “Gradska groblja” doo Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za uspostavu prava upotrebe na nakretnini k.č. 1530 KO Visoko u korist JU “KSC Mladost” Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike Javnih ustanova i Javnih preduzeća
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Nacrt odluke o komunalnom redu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

8. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnom redu i miru
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

9. Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP Radio i televizija Visoko za konačno imenovanje člana nadzornog odbora JP Radio i televizija Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnoti na izgradnju pješačkog mosta, preko rijeke Bosne, na k.č. 1189/1 KO Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

12. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2014. godini
IZVJESTILAC: Komandir PS Visoko

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Održat će sjednicu 24.02.2015. godine (utorak) u 14 sati
II – KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
Održat će sjednicu 24.02.2015. godine (utorak) u 17 sati
III – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE
Održat će sjednicu 25.02.2015. godine (srijeda) u 15 sati
IV – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU
Održat će sjednicu 25.02.2015. godine (srijeda) u 16 sati
V – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA
Održat će sjednicu 26.02.2015. godine (četvrtak) u 15 sati

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close