Visoko

24. sjednica Općinskog vijeća Visoko 20.11.2018.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 24. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati: 

20.11.2018. godine (utorak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke  o izmjenama  i dopunama Statuta općine Visoko,

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na tekst statuta mjesnih zajednica,

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Općinskog vijeća Visoko

 

3. Nacrt budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

4. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

5. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

6. Nacrt  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje sistema video-nadzora na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

8. Prijedlog odluke o uspostavi prava lične služnosti na zemljištu označenom kao ,k.č.3985/1 KO Visoko   u korist JKP “Gradska    groblja”d.o.o Visoko  u svrhu proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

 

9. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao , k.č.3983/2 Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

 

10. Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenom kao, k.č. 4075 KO Visoko  u svrhu  proširenja gradskog groblja;

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

 

11. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Materijal za 24.sjednicu Općinskog vijeća Visoko možete preuzeti OVDJE

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

19.11.2018.

14:30

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

19.11.2018.

15:00

3.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

19.11.2018.

15:30

4.

Komisija za statut i propise

19.11.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

 

 


 

Press Općine Visoko 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close