2. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.12.2012. godine

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glanik općine Visoko, broj 7/08 i 6/11), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko i z d a j e

OBAVIJEST

Obavještava se javnost da će se 2. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 27.12.2012. godine (četvrtak) u velikoj sali Općine Visoko u 13 sati, sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Visoko
2. Vijećnička pitanja i inicijative
3. Prijedlog odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljstva između Općine Altindaĝ, Ankara u Republici Turskoj i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini
IZVJESTILAC: Amra Babić, načelnica Općine
4. Nacrt programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2013. godinu
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
5. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Visoko za 2011. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
6. Nacrt budžeta općine Visoko za 2013. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
7. Nacrt odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2013. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
8. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period I-III 2013. godine
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
9. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade za 2013. godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
10. Prijedlog odluke o imovinsko-pravnim odnosima sa ŽTO za izgradnju saobraćajnice u Arnautovićima
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
11. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća
12. Informacija o zimskom održavanju puteva na podruĉju općine Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice
13. Izvještaj o provedenim lokalnim izborima 2012. godine i o radu Općinske izborne komisije Visoko u 2012. godini
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, predsjednica Općinske izborne komisije

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša-Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close