-TopSLIDEM plusOglasiVisoko

19. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 19. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

Sjednica će se održati:

30.06.2022. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED

       1.    Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

        2.    Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta  Grada  Visoko za 2022.godinu

          IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

        3.     Prijedlog odluke o izmjenama i  dopunama  odluke o izvršenju Budžeta  Grada Visoko

                za 2022.godinu

           IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

  4.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u

          infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i   kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za

          2022.godinu

          IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

       5.    5.1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava za tekuće    

               održavanje na  području Grada Visoko   za 2022. godinu

              5.2.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju

              putnih prelaza na području Grada Visoko za 2022.godinu

       IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

      6.     Prijedlog  odluke o izmjenama  i dopunama Programa ulaganja sredstava iz Fonda za

              zaštitu okoline Zeničko- dobojskog  kantona na području Grada Visoko za 2022. godinu

        IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

   7.    Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje  Sporazuma o utrošku     

               sredstava Budžeta  Grada Visoko za 2022.godinu- Sufinansiranje za apliciranje viših  

                nivoa vlasti, domaćih i inostranih organizacija  i EU fondova

          IZVJESTILAC: Leila Omerbegović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

   8.    Prijedlog odluke o   dodjeli poslovnog prostrora BZK “Preporod” Visoko

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

   9.    Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja            29.06.2022.god 14:30 sati
2.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju            29.06.2022.god 15:00 sati
3.Komisija za statut i propise         29.06.2022.god15:30 sati
       
 

                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                 Gradskog vijeća Visoko         

                                                                                                        Nikola Pekić,s.r.

Materijal za tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/3vtq3a46i8rnmh6/AAAv9Pn1NbcZXGO2oKCI9rTxa?dl=0

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close