17. sjednica Općinskog vijeća Visoko 25.4.2014. – petak

Obavještava se javnost da će se 17. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati 25.4.2014. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 15 sati sa slijedećim

 

D n e v n i m   r e d o m

 

1. Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice i Izvod iz zapisnika sa 2. tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Vijećnička pitanja i inicijative

3. Nacrt odluke o izradi Urbanističkog projekta Centar u Visokom

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa Općine Visoko za izgradnju elektroenergetskih objekata na rijeci Bosni na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

6. Prijedlog autentičnog tumačenja odredbe člana 26. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

7. Prijedlog odluke o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

8. Prijedlog odluke o kupovini suvlasničkog dijela nekretnine u izvršnom postupku

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Informacija o bespravnoj sječi šume na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o lokacijama javnih površina za postavljanje ljetnih bašti i visini naknade

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović i Edina Ahmetović, pomoćnice načelnice

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održaće sjednicu 22.4.2014. godine (utorak) u 15 sati

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održaće sjednicu 23.4.2014. godine (srijeda) u 15 sati

 

PREDSJEDAVAJUĆA
Općinskog vijeća Visoko
Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close