Aktivnosti na sankcionisanju vozača za nepropisno zaustavljanje i parkiranje

Izvršenim analizama i praćenjem problematike vezano za bezbjednost saobraćaja u Odsjeku za koordinaciju i usmjeravanje bezbjednosti sabraćaja, utvrđeno je da je na području svih policijskih stanica uočena pojava da vlasnici ili korisnici vozila na putevima, parking prostorima, trotoarima i drugim javnim površinama ostavljaju oštećena, dotrajala ili neregistrovana vozila.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 26. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, od strane svih policijskih stanica na području iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sačinit će se posebni planovi rada, kojim će se predvidjeti aktivnosti na identifikaciji i lociranju svih oštećenih, dotrajalih ili neregistrovanih vozila koja su ostavljena na putevima, parking prostorima, trotoarima i drugim javnim površinama, nakon čega će se pristupiti uručivanju naredbi vlasnicima vozila za uklanjanje istih u zakonom predviđenom roku. Policijski službenici će od vlasnika vozila, za koja se prilikom izvođenja akcije utvrdi istek važenja registracije, oduzimati registarske tablice i izdavati prekršajne naloge u skladu sa članom 208. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.

Vlasnicima vozila koji ne postupe po naredbama policijskih službenika o uklanjanju oštećenih, havarisanih ili neregistrovanih vozila i koji takva vozila ne uklone sa parking prostora, trotoara i drugih javnih površina, će biti izdati prekršajni nalozi u skladu sa članom 25. i članom 26. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH.

Ovdje je bitno naglasiti da će se od 21.04.2014. godine, a u skladu sa planiranim aktivnostima, poduzimati intenzivne aktivnosti na uklanjanju neregistrovanih i havarisanih vozila sa parking prostora, javnih i zelenih površina, a koja predstavljaju smetnju za normalno i bezbjedno kretanje vozila i pješaka, na koji način se želi unaprijediti postojeće stanje kada je u pitanju segment mirujućeg saobraćaja, a u konačnici postići veća bezbjednost odvijanja saobraćaja u gradu.

S tim u vezi, pozivamo sve građane, čija su neregistrovana i havarisana vozila ostavljena na duži period na parking prostorima i javnim površinama, da odmah izmjeste ista, kako bi izbjegli posljedice sankcionisanja i troškove izmještanja spornih vozila.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close