16. juna 2008. godine BiH potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU

16. juna 2008. godine Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, čime je napravila svoj prvi korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ugovor je potpisan u Luksemburgu.

Istovremeno sa potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, koji se primjenjuje od  1.7.2008. godine do okončanja procedure ratifikacije SSP-a u svim zemljama potpisnicama. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju po prvi put je uspostavljen formalni ugovorni odnos između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja treću generaciju evropskih sporazuma o pridruživanju, namijenjenih za države Zapadnog Balkana obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja. SAA uspostavlja sveobuhvatni ugovorni okvir između BiH i EU i kao takav, predstavlja važan korak na putu BiH prema članstvu u EU. SAA je preferencijalni sporazum, koji treba doprinijeti ekonomskoj i političkoj stabilizaciji BiH, te uspostavi bliskih i dugoročnih veza između ugovornih strana. Sporazum se sklapa na neodređeno vrijeme. Sporazumom se uređuju:

Opći principi
Politički dijalog
Regionalna saradnja
Slobodno kretanje robe
Kretanje radnika, poslovno nastanjivanje, pružanje usluga, kretanje kapitala
Usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije
Pravda, sloboda i sigurnost
Politike saradnje
Finansijska saradnja
Institucionalne, opće i završne odredbe.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close