-TopSLIDEPolitikaVisokoZDK

A-SDA ZDK: Amandman na Budžet ZDK – 100 000 KM za OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” u D. Moštru

A SDA BiH: KLUB POSLANIKA U SKUPŠTINI  ZDK

 

SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

                   

PREDMET : AMANDMAN NA PRIJEDLOG BUDŽETA ZDK  ZA 2016. godinu

Shodno odredbi  člana 133. i 134. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, a u vezi sa članom 149. istog Poslovnika, podnosimo amandman na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, kako slijedi:

Amandman 1

U dijelu II. POSEBNI DIO, u članu 3. Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, (Izdaci po budžetskim korisnicima), na razdjelu 22, budžetska organizacija 02, potrošačka jedinica 0035, O.Š. „MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ VISOK0, na ekonomskom kodu  821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje, ”, u koloni 9 i 13,  broj  „0 „ zamjenjuje se  brojem  „100.000“ , a na razdjelu  10, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-SKUPŠTINA KANTONA– na ekonomskom kodu  614300 “Tekući transfer za finansiranje političkih stranaka, koalicija političkih stranaka i nezavisnih poslanika“”, u koloni 9 i 13, broj „400.000“  zamjenjuje se brojem „300.000“

Obrazloženje:

Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” u Donjem Moštru trenutno broji 1150 učenika raspoređenih u 54 odjeljenja. Petnaest(15) odjeljenja razredne nastave koja su do školske 2005/2006. godine izvodila nastavu u staroj školskoj zgradi u Donjem Moštru, prebačena su u školsku zgradu u kojoj se do tada izvodila samo predmetna nastava.
Objekat stare školske zgrade je, zbog dotrajalosti, proglašen neuslovnim Odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO Kantona od 4.9.2006. i isti je srušen u martu 2008. godine.

Izgradnja novog objekta je počela 03.09.2008. godine, a vrijednost planiranih radova je oko  1.200.000,00KM.

Do sada je u objekat utrošeno 200.000 KM  i nakon toga su radovi stali.

Da bi se zgrada pokrila (sprat, ploča i krov) potrebno je oko 210.000,00 KM.

Za ostale radove do puštanja zgrade u funkciju potrebno je oko 800.000,00 KM.

Zbog velikog broja odjeljenja ( 37), škola u Donjem Moštru nastavu izvodi u tri smjene.  Škola posjeduje ukupno 16 učionica, a bili su prisiljeni da od dvije učionice prave četiri.

 

Uslovi su dakle, veoma teški, jer ova škola nije planirana za toliki broj odjeljenja. Otežano je  održavanje fonda sati na svim nivoima nastave kao što je i skoro nemoguće izvođenje dopunske i dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti, čime su djeca uveliko oštećena. Zbog velikog broja djece u jednom objektu, higijenski uslovi ne mogu biti adekvatni pa uvijek prijeti opasnost od zaraznih bolesti.

U ovom trenutku spremnost za pomoć u nastavku izgradnje škole iskazali su neki privredni subjekti sa područja općine Visoko a o čemu su upoznali i rukovodstvo škole, kao i Fondacija ,,Mi za djecu“ koja je vodila akciju u dovršetku radova na izgradnji i opremanju područne škole u Poriječanima.

 

Budžetom Općine Visoko za 2016. godinu predviđena su sredstva za ovu namjenu u iznosu od 50.000,00 KM.

Smatramo da i Zeničko-dobojski kanton treba dati svoj doprinos na realizaciji ovog projekta, jer ukoliko se u skorije vrijeme objekat  ne dovede do pokrivanja, prijeti nam gubitak do sada uloženih sredstava, jer su oštećenja na objektu već vidljiva.

 

Iz svih gore pobrojanih razloga nadamo se da će biti podržan ovaj amandman.

 

Predsjednik Kluba poslanika A-SDA

doc.dr Amir Ganić

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close