BiHIntervjuM plusPolitika

U strahu od sopstvenog hapšenja laktaška vucibatina pravi vanredne situacije u BiH

Gordan Milinić za Vijesti.ba

Primaran zadatak FIPA u narednom periodu je da izgradi kontakte, osigura podršku i uveže sve relevantne institucije koje rade na unapređenju poslovnog okruženja u BiH u cilju privlačenja stranih investicija.

Svakom potencijalnom investitoru posvetićemo maksimum pažnje i ne smijemo dopustiti da bilo kakve naše unutrašnje slabosti odvrate potencijalne investitore od ulaska u investiciju. Posebno moramo voditi računa da investitore zaštitimo od mogućih pojava korupcije ili reketiranja, kojih je ranije bilo, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba Gordan Milinić, novoimenovani direktor Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) BiH.

VIJESTI.BA: Gospodine Miliniću, nedavno ste preuzeli dužnost direktora Agencije za promociju stranih investicija (FIPA) BiH. Kakvo ste stanje zatekli i šta se sebi postavili kao primarne zadatke u narednom periodu?

MILINIĆ: Dosadašnje analize i revizije učinka su pokazivale da se FIPA u prethodnom periodu ipak nije uspjela nametnuti kao glavni koordinator i implementator integralnih programa promocije mogućnosti za strana ulaganja. Međutim, zatekao sam tu dosta stručnih, sposobnih i vrijednih ljudi koje treba organizovati, ohrabriti, usmjeriti i podstaći da zajedno uložimo maksimalne napore na privlačenju stranih investicija u BiH.

Primaran zadatak FIPA u narednom periodu je da izgradi kontakte, osigura podršku i  uveže sve relevantne institucije koje rade na unapređenju poslovnog okruženja u BiH u cilju privlačenja stranih investicija. Moramo iznaći pravi način uspješne koordinacije svih subjekata koji mogu doprinijeti povezivanju potencijalnih investitora i tražilaca investicija i  uspjeh neće izostati.

VIJESTI.BA: Ekonomski stručnjaci Direkcije za ekonomsko planiranje pri Vijeću ministara BiH procjenjuju kako bi se iznos direktnih stranih ulaganja u BiH tokom 2016. godine trebao kretati od 880 do 930 miliona KM.  No, Vi ste poručili kako treba uložiti napore da se dostigne iznos od milijardu KM. Je li ovo realan ili optimističan cilj? Kako uticati na povećanje stranih ulaganja u BiH?

MILINIĆ: Ukoliko  svi zajedno angažujemo sve raspoložive kapacitete, ovdje mislim na nadležne institucije u BiH, realno bi bilo doseći ovaj nivo. Ove procjene se temelje na najavljenim ulaganjima iz prethodnog perioda, što znači da su one realne i moguće.

Na nama je sada da iskoristimo ove najave i da učinimo sve kako bi se investicije realizovale, tj. da otklonimo sve administrativne prepreke dolasku ovog kapitala i da budemo na raspolaganju investitoru. Svakom potencijalnom investitoru posvetićemo maksimum pažnje i ne smijemo dopustiti da bilo kakve naše unutrašnje slabosti odvrate potencijalne investitore od ulaska u investiciju. Posebno moramo voditi računa da investitore zaštitimo od mogućih pojava korupcije ili reketiranja, kojih je ranije bilo.

Na povećanje stranih ulaganja FIPA će uticati svojim pojačanim angažmanom na traženju potencijalnih investitora. Uspostavljaćemo kontakte na sve moguće načine, tražićemo nove potencijalne investitore i preko naše diplomatsko-konzularne mreže pojačanim angažmanom ekonomske diplomatije, a takođe i preko naše dijaspore koja ima razgranate kontakte. I strane ambasade u Sarajevu su nam stalno na raspolaganju i nastojaćemo ih što više iskoristiti u uspostavljanju kontakata sa potencijalnim investitorima.

VIJESTI.BA: Šta biste izdvojili kao glavne prednosti BiH kada su u pitanju strana ulaganja, a koji su to ključni nedostaci i izazovi sa kojima se susreću potencijalni investitori u BiH?

MILINIĆ: Stranim investitorima je uvijek bitna povoljna geostrateška pozicija BiH, blizina evropskog tržišta i liberalizovana trgovina sa velikim brojem zemalja, naša bogata tradicija i iskustvo u većem broju industrijskih grana, stručna i jeftina radna snaga, te bogatstvo prirodnim resursima.

BiH raspolaže velikim potencijalima u oblasti proizvodnje energije, kako one obnovljive (vode, vjetar, sunce, bio masa), tako i termo energije bazirane na rezervama uglja i ova oblast bi zaista mogla privući investicije vrijedne i do 10 milijardi eura u narednom periodu. Imajući u vidu da je preko 50 posto poljoprivrednog zemljišta praktično neobrađeno, i ova oblast predstavlja veliku investicionu mogućnost.

Veliki prirodni potencijali i ljepote naše zemlje su samo neznatno iskorišteni, tako da je oblast razvoja turističke djelatnosti tek na samom početku, ali je obećavajuća. Optimizam leži i u činjenici da imamo strateške infrastrukturne projekte koji mogu privući značajna sredstva, kao i prvatizacija više strateških preduzeća.

Značajna za strane investitore je i naša stabilna moneta i niska stopa inflacije, izjednačen zakonski tretman domaćih i stranih investitora, ali ima i dosta primjedbi stranih investitora na komplikovane i dugotrajne administrativne procedure na svim nivoima vlasti, te na neusaglašenost propisa.

U stalnim kontaktima sa stranim investitorima koji imaju firme u našoj zemlji, kao i sa potencijalnim investitorima, ističe se da su sporo dobijanje građevinske, dobijanje radne i dozvole za privremeni boravak za strane radnike, ključni problemi sa kojima se oni ovdje suočavaju.

Po ugledu na susjedne zemlje u BiH se trebaju razraditi zakonske odredbe kada su u pitanju ulaganja po osnovu javno privatnog partnerstva. Na taj način bi se stvorili uslovi za značajniji interes i ulaganja stranih preduzeća u projekte od javnog interesa, infrastrukturu, energetiku, zdravstvo i drugo.

VIJESTI.BA: Raspolažete li informacijama ko će ove godine biti najveći investitori u BiH i u koje sektore će se eventualno najviše ulagati?

MILINIĆ: Još je rano govoriti o tome  ko će biti najveći investitor u 2016. godini  s obzirom da smo tek u prvom mjesecu. Ako je suditi po najavama o ulaganjima, to bi trebao biti elektroenergetski sektor i sektor turizma.

VIJESTI.BA: Izloženost političkim i pravnim rizicima svakako je nešto što određuje kretanje stranih investicija. U tom kontekstu, kako vidite situaciju u BiH? U kojoj mjeri je, prema Vašem mišljenju, BiH politički stabilna država za privlačenje stranih investicija?

MILINIĆ: Mi stranim investitorima uvijek ističemo da i u BiH funkcioniše pouzdan sistem zaštite investicija od rizika preko međunarodne organizacije MIGA. Takođe imaju u BiH i visok stepen zakonske zaštite od nacionalizacije, eksproprijacije i rekvizicije.

Potencijalnim investitorima je veoma bitna pravna sigurnost. Ima primjedbi stranih investitora u BiH na sporost sudova kod naplate potraživanja i generalno sporu sudsku administraciju. Usaglašavanjem zakonodavnih propisa sa EU standardima sigurno ćemo doprinijeti i otklanjanju ovih slabosti.

BiH mora biti politički stabilnija ukoliko se želi privući strani kapital, jer je politička stabilnost jedan od osnovnih preduslova za dolazak stranih ulagača. Veliku štetu su nam nanijeli nedavni teroristički akti, ali isto tako i potezi pojedinih nazovi političara, naročito laktaške vucibatine i propalog biznismena i švercera koji u strahu od sopstvenog hapšenja zbog korupcije i kriminala pravi vanredne situacije u zemlji i izaziva atmosferu straha. Ali hapšenja su neizbježna, svijet i Evropa traže od nas da raščistimo sa korupcijom i kriminalom, jer mi još uvijek nismo uradili ono što naši susjedi jesu, a to je tzv. „desanaderizacija“ odnosno hapšenje i procesuiranje kriminalizovanog dijela političkog vođstva, koji svoju imovinu uvećava do neslućenih razmjera dok narod živi u bijedi i na ivici gladi.

Mene zaista čudi kako je našem narodu lako zamazati oči i prevariti ga. Zamislite propalog biznismena i švercera koji kad upadne u dugove razmišlja gdje bi se mogao dokopati novca, pa onda zaključi da bi najbolje bilo doći do narodnog novca koji je u budžetu, pa zato formira stranku, dobije samo dva poslanika, pa lažući i obećavajući svima sve i svašta krene u juriš na narodne pare u budžetu. I za tren oka popravi svoje imovno stanje, ali ne zna da stane, pljačka se produži u beskonačnost. Sreća je pa ima zdravih snaga koje su ga na vrijeme prepoznale i bore se da ga zaustave. A i narodu je sve jasnija situacija…Sticajem okolnosti i  ja sam radeći u diplomatiji bio svjedok mnogih mutnih radnji i pomažem Tužilaštvu BiH da se iste razjasne. Pokušali su da me zaustave raznim pritiscima i lažima po medijima ali to im ne može pomoći, jer su snage koje se bore za istinu i pravdu sve jače i jače.

I zato na nivou BiH, Evropa i svijet prepoznaju jedinstvo novog Savjeta ministara i uopšte nove političke garniture  u želji da se posvete ekonomskom napretku i boljem  životu svojih građana. A nama treba zdrav kapital za zapošljavanje naših građana, za poboljšanje životnog standarda naših građana, te za ekonomski razvoj zemlje.

Unapređenje poslovnog ambijenta moguće je realizovati kroz zajedničke aktivnosti nadležnih institucija koje djeluju u oblasti investiranja, imajući u vidu činjenicu da investicije donose nove tehnologije i znanja, otvaraju nova radna mjesta i nova tržišta.

VIJESTI.BA: S druge strane, zakonodavni okvir često predstavlja poteškoće i prepreke za stane investitore. Je li na tom polju potrebno izvršiti reforme i na koji način to ostvariti?

MILINIĆ: Takođe i na bh. zakonodavni okvir investitori imaju primjedbe. Vrlo često ističu da je zakonska legislativa neusklađena, često, međusobno i suprostavljena, da su procedure za dobijanje različitih dozvola i saglasnosti duge i spore, da je potrebno pojednostaviti procedure i papirologiju vezanu za izvoz, da je javna uprava neefikasna…..

U navedenim oblastima potrebno je donijeti moderna zakonska rješenja kakva se primjenjuju u EU. Otuda i primjedbe i žalbe investitora na bh. poslovno okruženje jer oni dolaze iz pravno uređenih sistema i ne susreću se sa sličnom praksom u matičnim zemljama.

Kroz program postinvesticione podrške „Aftercare“ u saradnji sa drugim nadležnim institucijama FIPA nastoji rješavati i rješava administrativne prepreke za strane ulagače, sa ciljem zadržavanja postojećih investiranja i motiviranja na nova ulaganja.

Sarađujući sa državnim institucijama, entitetskim institucijama, Vijećem stranih investitora u BiH (FIC), kao i međunarodnim institucijama i organizacijama, te direktno sa stranim investitorima na poboljšanju poslovnog okruženja u zemlji, FIPA nastoji ukazati nadležnim vlastima na ključne prepreke u ovoj oblasti, te u isto vrijeme dati konkretne preporuke za njegovo unapređenje.
Određeni napredak je postignut, ali ostaje još mnogo toga da se završi.

VIJESTI.BA: Predstavnici vlasti na državnom nivou ističu kako će BiH uskoro predati aplikaciju za članstvo u EU. U kojoj mjeri će ta činjenica uticati na cjelokupnu sliku BiH kao pozitivne investicione lokacije?

MILINIĆ: Ovim BiH šalje poruku da je dosegla nivo i ispunila potrebne reforme na putu ka podnošenju navedene aplikacije. Ovo je jedna pozitivna poruka koja se šalje i političkoj i poslovnoj zajednici EU i šire, no međutim ne treba misliti da će nakon podnošenja ove aplikacije strani investitori masovno pohrliti u BiH. Svaki pozitivan pomak koje bh. vlasti učine, doprinosi unapređenju imidža zemlje, a s time se povećava i interes stranih ulagača za BiH.

Ova će aplikacija zasigurno doprinijeti poboljšanju imidža u poslovnom i političkom svijetu, i olakšaće posao FIPA, naročito u pogledu nastupa u inostranim medijima.

Razgovarala: Nevena Šarenac

(Vijesti.ba)

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close