133. sjednica Vlade FBiH – Za uvezivanje staža 18 radnika KTK Visoko izdvojeno 197.231,59 KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 133. sjednici, koja je održana u Sarajevu, dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.

Prema Ugovoru, kupac-poslodavac se obavezuje da će u roku od maksimalno 60 dana nakon uvođenja u posjed preuzeti i zaključiti ugovore o radu sa svim zaposlenicima, koji na to pristanu, a nalaze se na evidenciji zaposlenika IP „Krivaja“. Sve trenutno radno angažirane zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa u „Krivaji“ d.o.o. Zavidovići kupac će preuzeti u roku od sedam dana. Preostale zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa na dan zaključivanja ugovora o prodaji imovine, izuzev onih koji u ovom roku stiču uslove za starosnu penziju, kupac-poslodavac će preuzeti u roku od 60 dana nakon uvođenja u posjed.

Spisak zaposlenika bit će sastavni dio ovog ugovora, a bit će definiran na dan potpisivanja zapisnika o uvođenju u posjed kupca.

Vlada Federacije BiH obavezuje se da će rješavati pitanje uvezivanje staža kroz uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike IP „Krivaja’’ za period počev od 1.1.2004. godine do dana zaključivanja ugovora o prodaji imovine, sukcesivno kako zaposlenici budu ispunjavali uvjete za penzionisanje, u skladu sa načinom uvezivanja staža koji će se primjenjivati i za ostale zaposlenike u FBiH (u roku od šest mjeseci od dana ispunjavanja uvjeta radnika za penzionisanje). Vlada će rješavati pitanje uvezivanja staža zaposlenika „Krivaje“ koji do 31.12.2014. godine ispune uslove za starosnu penziju, a za koje stečajni upravitelj neće moći osigurati sredstva za uvezivanje radnog staža iz stečajne mase.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za kreditiranje pod povoljnim uslovima za sedam kompanija u poplavljenim područjima u ukupnom iznosu od 2.120.000 konvertibilnih maraka.

Vlada FBiH odobrila je danas izdvajanje 588.847,95 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Federalnog budžeta na ime izmirenja dugovanja tri privredna društava za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja za 85 radnika koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Federalna vlada donijela je i dvije odluke o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2015. godinu u količinama od 29.482.774 litra namijenjenih za proizvodnju u rudnicima u FBiH i i 3.518.600 litara za JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

SAGLASNOST NA UGOVOR

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o regulisanju statusa i uvezivanja staža zaposlenika IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika.

Za potpisivanje Ugovora je, uime Vlade FBiH, ovlašten premijer FBiH Nermin Nikšić.

Prema Ugovoru, kupac-poslodavac se obavezuje da će u roku od maksimalno 60 dana nakon uvođenja u posjed preuzeti i zaključiti ugovore o radu sa svim zaposlenicima, koji na to pristanu, a nalaze se na evidenciji zaposlenika IP „Krivaja“. Sve trenutno radno angažirane zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa u „Krivaji“ d.o.o. Zavidovići kupac će preuzeti u roku od sedam dana. Preostale zaposlenike sa stečenim pravom iz radnog odnosa na dan zaključivanja ugovora o prodaji imovine, izuzev onih koji u ovom roku stiču uslove za starosnu penziju, kupac-poslodavac će preuzeti u roku od 60 dana nakon uvođenja u posjed.

Spisak zaposlenika bit će sastavni dio ovog ugovora, a bit će definiran na dan potpisivanja zapisnika o uvođenju u posjed kupca.

Vlada Federacije BiH obavezuje se da će rješavati pitanje uvezivanje staža kroz uplatu doprinosa za PIO za zaposlenike IP „Krivaja’’ za period počev od 1.1.2004. godine do dana zaključivanja ugovora o prodaji imovine, sukcesivno kako zaposlenici budu ispunjavali uvjete za penzionisanje, u skladu sa načinom uvezivanja staža koji će se primjenjivati i za ostale zaposlenike u FBiH (u roku od šest mjeseci od dana ispunjavanja uvjeta radnika za penzionisanje). Vlada će rješavati pitanje uvezivanja staža zaposlenika „Krivaje“ koji do 31.12.2014. godine ispune uslove za starosnu penziju, a za koje stečajni upravitelj neće moći osigurati sredstva za uvezivanje radnog staža iz stečajne mase.

KOMPANIJAMA IZ POPLAVLJENIH PODRUČJA 2.120.000 KM KREDITNIH SREDSTAVA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja“ (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) u iznosu od 2.120.000 konvertibilnih maraka.

Od ovih kreditnih sredstava je, na osnovu podnesenih zahtjeva, „Antesilu“ d.o.o. Visoko, odobreno 400.000 KM, „Doboj-putevima“ d.d. Doboj 200.000 KM, „Em-Oniksu“ d.o.o. Lukavac 330.000 KM, „Hajdiću“ d.o.o. Maglaj 200.000 KM, „Širbegović inženjeringu“ d.o.o. Gračanica 390.000 KM, „Škrebi“ d.o.o. Doboj-Istok 200.000 KM i „Trend-Texu“ d.o.o. Doboj-Jug 400.000 KM

Ova sredstva će, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima biti doznačena putem Union banke d.d. Sarajevo, koja će s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore.

AGENCIJI ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE
700.000 KM ZA ČIŠĆENJE RIJEČNIH KORITA

Federalna vlada odobrila je Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo sredstva u iznosu do 700.000 KM, koja će biti korištena za čišćenje riječnih korita.

Ova sredstva odobrena su Agenciji iz revolving sredstava Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW), prikupljenih u okviru transakcijskog računa otvorenog kod Centralne banke BiH – Vanbudžetski depozit Federacije BiH – Prikupljanje sredstava kredita za Projekt vodoopskrbe Kakanj.

Ovaj iznos bit će korišten za finansiranje otklanjanja pijeska, šljunka, drvene građe, različitih vrsta otpada i naplavina iz riječnih korita i ublažavanje negativnih posljedica izazvanih poplavama.

Agencija je zadužena da u roku od 120 dana od dana uplate ovih sredstava Vladi Federacije BiH dostavi izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

U obrazloženju ove odluke je navedeno da je Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni (KfW) Federaciji Bosne i Hercegovine odobrio nepovratna sredstva, pod uslovom da se ona na kreditnoj osnovi plasiraju općinama, te je od povrata tih sredstava formiran Revolving fond. U toku pripreme ove odluke, KfW je dao saglasnost da raspoloživa sredstva Revolving fonda budu odobrena Agenciji, u svrhu čišćenja riječnih korita i ublažavanja negativnih posljedica izazvanih poplavama.

Agencija je u cilju rješavanja ove problematike već predvidjela izvjesna sredstva izmjenama plana i finansijskog plana Agencije za 2014. godinu, ali ona nisu ni približno dovoljna da spriječe moguće negativne posljedice koje mogu izazvati smanjeni proticajni profili vodotoka.

ODLUKA O SREDSTVIMA ZA DOKUP STAŽA ZA 85 RADNIKA U TRI PREDUZEĆA

Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja 588.847,95 konvertibilnih maraka iz ovogodišnjeg Federalnog budžeta na ime izmirenja dugovanja tri privredna društva za neuplaćene doprinose po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja zaposlenicima koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a nije im uplaćen radni staž.

Od ukupne sume, za 18 radnika KTK “Visoko” d.d. Visoko je izdvojeno 197.231,59 KM. Za penzionisanje 15 radnika “Fortune” d.d. Gračanica odobreno je 192.164,32 KM, dok je za 52 radnika “Konjuha” d.d. Živinice namijenjeno 199.452,04 KM kako bi stekli mogućnost za odlazak u penziju.

Sredstva će biti dodijeljena putem Union banke d.d. Sarajevo, u skladu sa odredbama Ugovora o komisionim poslovima. Ova banka će, na osnovu Odluke Vlade FBiH, s korisnicima sredstava ugovoriti sve bitne elemente za zaključenje ugovora o kreditu, u roku ne dužem od 15 dana od dana objave Odluke, izuzev ukoliko korisnici ne ispunjavaju sve uslovi za potpisivanje ugovora.

ZA ORGANIZACIJU NASTAVE DJECI IZ VRBANJACA 50.000 KM

Federalna vlada dala je danas saglasnost da iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije BiH za 2014. godinu – Tekući transferi neprofitnim organizacijama, bude odobreno 50.000 KM Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

Ovom ministarstvu obratio se Medžlis islamske zajednice Kotor Varoš zahtjevom za finansijsku pomoć u cilju stvaranja uslova za organizovanje instruktivne nastave. Naime, djeca iz MZ Vrbanjci, općina Kotor Varoš, zbog problema u izvođenju nastave iz nacionalne grupe predmeta, nisu završila prethodnu školsku godinu.

Obzirom na to da se isti problem nastavio i u tekućoj školskoj 2014/2015. godini, roditelji učenika su zatražili pomoć u organizovanju instruktivne nastave po modelu koji je primijenjen za djecu iz Konjević Polja, općina Bratunac.

Ova sredstva namijenjena su opremanju prostora (učionice sa namještajem i uvođenje centralnog grijanja), te za prijevoz učenika.

KREDIT ZA PROJEKT RAZVOJA RURALNOG POSLOVANJA

Vlada FBiH je, nakon što je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za realizaciju Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP) i uputila je Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

Ovom odlukom bit će prihvaćeno zaduženje Federacije BiH od 7.345.000 dolara, što iznosi 60 posto od ukupno odobrenih 12.294.500 dolara za Bosnu i Hercegovinu.

Primarni cilj Projekta razvoja ruralnog poslovanja je smanjenje siromaštva na selu kroz povećanje prihoda ciljne grupe i osnaživanje njihove sposobnosti brzog oporavljanja putem izgradnje profitabilnih farmskih i nefarmskih preduzeća.

Sredstva iz ovog sporazuma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od 20 godina, grace periodom od deset godina, s kamatnom stopom od nula posto.

U periodu implementacije Projekta, u Federalnom budžetu nije potrebno osigurati dodatna sredstva za njegovo sufinansiranje.

KANTONU 10 ZA SANIRANJE ŠTETA 534.000 KM

Vlada FBiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2014. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite u iznosu od 534.000 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva bit će izdvojena na ime jednokratne novčane pomoći za saniranje šteta nastalih snježnom nepogodom iz 2012. godine u općinama Kantona 10. Tako će za općinu Drvar biti izdvojeno 37.000 KM, za Glamoč 41.000 KM, za Livno 159.000 KM, za Tomislavgrad 216.000 KM i za Kupres 81.000 KM.

Na ovaj način realiziran je raniji zaključak Vlade da sredstva za pomoć budu uvećana za deset posto u odnosu na uložena sredstva općina i kantona za sanaciju štete od prirodne nesreće.

PODRŠKA MREŽAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Današnjom Odlukom Vlade FBiH odobreno je da iz Budžeta FBiH za 2014. godinu bude izdvojeno 40.619 konvertibilnih maraka za sufinansiranje Projekta „Podrške mrežama socijalne sigurnosti” za drugi ovogodišnji kvartal 2014. godine.

Projekat je finansiran kreditnim sredstvima Svjetske banke u iznosu od 9.000.000 dolara. U skladu sa Projektnim sporazumom, Vlada Federacije BiH je 8. marta 2010. godine osigurala sufinansiranje u iznosu od 600.000 dolara, odnosno 840.000 KM.

Implementator Projekta je, uz zahtjev za doznaku sredstava, dostavio i kvartalni izvještaj sa obrazloženjem o utrošku sredstava Budžeta FBiH. Također, dostavio je i specifikaciju dosadašnjih uplata iz Budžeta FBiH iz čega se vidi da je s 9.7.2014. godine ukupno uplaćeno 791.000 KM.

PRIJEDLOZI ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA PUTARINE NA DIZEL GORIVO

Federalna vlada donijela je danas Odluku o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji BiH od plaćanja putarine za dizel gorivo za 2015. godinu u količinama namijenjenim za proizvodnju u ukupnoj količini od 29.482.774 litra.

Razlozi za donošenje ove odluke su zahtjevi rudnika uglja i boksita u FBiH proistekli iz utvrđene zakonske mogućnosti za oslobađanja od plaćanja putarine, te činjenice da rudnici u proizvodnji uglja i otkrivke troše određene količine dizel goriva u svojim postrojenjima i da će ovo oslobađanje imati pozitivne efekte na njihovo poslovanje.

Na proizvodnji uglja u jamskoj i površinskoj eksploataciji temeljena je dugoročna bilanca energetskih potreba FBiH, odnosno proizvodnja električne energije, jer od ukupne godišnje proizvodnje oko 80 posto uglja rudnici isporuče Elektroprivredi BiH, termoelektranama u Kaknju i Tuzli.

Danas je, također, donesena i Odluka kojom je utvrđen Prijedlog Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2015. godini, u količini od 3.518.600 litara.

Željeznice Federacije BiH raspolažu sa 70 posto elektrificirane pruge i saobraćaj na neelektrificiranim prugama obavljaju lokomotive dizelke, kao i na dijelovima pruge na kojima dođe do kvara elektro sistema. Analizom utroška nafte po godinama, kao i planiranim rashodima i obimom posla u 2015. godini, utvrđena je količina od 3.518.600 litara potrebna za šinska vozila u 2015. godini. Ovo bi utjecalo i na sniženje troškova poslovanja ovog privrednog subjekta od strateškog značaja za FBiH.

SUFINANSIRANJE NAJNIŽIH PENZIJA

U cilju zaštite penzionera, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uvjetima, čiji će iznosi u isplati za septembar, oktobar, novembar i decembar 2014. godine biti manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovom odlukom bit će osigurana sredstva za te namjene u iznosu od 2.296.000 KM, što na mjesečnom nivou iznosi 574.000 KM. Razlika će biti isplaćena uz redovne penzije za septembar, oktobar, novembar i decembar 2014. godine.

Procjena potrebnih sredstava za ovu namjenu sačinjena je na osnovu podataka Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a na bazi isplate penzija za august 2014. godine, prema kojoj je penziju do iznosa najniže od 326,17 KM, ostvarene po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, primilo 9.999 penzionera na osnovu propisa o povoljnijem penzionisanju.

SREDSTVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za transfer „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Rekonstrukcija ustanova za zbrinjavanje na nivou FBiH”, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u iznosu od 2,3 miliona konvertibilnih maraka.

Planirana sredstava bit će iskorištena za ustanove socijalne zaštite u Federaciji BiH kojima je osnivač Parlament Federacije BiH (prema Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH) i to Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Drin, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić, Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški.

Sredstva će biti utrošena za poboljšanje uslova boravka štićenika, nabavku neophodne opreme i stvaranje uvjeta za funkcioniranje ustanova, za socijalno zbrinjavanje i osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenje radne aktivnosti štićenika. Planirani iznos će biti raspodijeljen na osnovu javnog oglasa, a prema utvrđenim općim i posebnim kriterijima. Dio sredstava namijenjen je za izradu i uspostavu baze podataka korisnika ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Parlament Federacije BiH, kao i za treću fazu radova prenamjene prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

DAVANJE NA KORIŠTENJE SLUŽBENIH AUTOMOBILA

Federalna vlada donijela je Odluku o davanju na korištenje službenih putničkih automobila koji se vode u evidenciji osnovnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH za potrebe dva novoosnovana federalna organa.

Jedan od automobila dat je na korištenje Federalnom fondu za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, a drugi Agenciji za reviziju privatizacije u FBiH.

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove snose korisnici vozila.

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI ENERGETSKIH PROJEKATA

Vlada FBiH prihvatila je danas izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji projekata „ECSEE APL3 – BiH (POWER IV)“ i „Gasifikacija Srednjobosanskog kantona“.

Osnovni cilj projekta „ECSEE APL3 – BiH (POWER IV)“ je razvoj funkcionalnog regionalnog tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegova integracija u unutrašnje tržište električne energije EU, a procijenjeni troškovi njegove provedbe za sve tri elektroprivrede u BiH iznose 286,57 miliona dolara. U Izvještaju o implementacji ovog projekta kroz dvije federalne elektroprivrede istaknute su brojne realizirane investicije koje pružaju podršku tržištu električne energije i funkcionisanju sistema za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i tehničku (stručnu) podršku za institucionalni razvoj i razvoj sistema, kao i pripremu i implementaciju projekta.

Kada je u pitanju projekat gasifikacije Srednjobosanskog kantona, navedeno je da je, zaključno sa 31.10.2013. godine, izvođač završio sve aktivnosti na gasovodu Zenica – Travnik (ukupna dužina 37.167 m), te odvojcima za MRS Busovača (3.181 m) i MRS Novi Travnik (3.210 m). Prema Ugovoru, koji uključuje i vrijeme potrebno za otklanjanje eventualnih nedostataka, konačni rok za završetak projekta je 31.10.2014. godine.

To uključuje i dodatnih 28 dana neophodnih za dobivanje Potvrde o obavljenom poslu od strane nadzora, odnosno do 28.11.2014. godine do kada je i obezbijeđena garancija za dobro izvršenje posla od deset posto ugovorene vrijednosti.

PRIHVAĆENO ZADUŽENJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), u iznosu do 18.950.000 dolara, što je 60 posto od ukupno odobrenih sredstava koja za BiH iznose 31.600.000 dolara. Sredstva su namijenjena finansiranju Projekta energetske efikasnosti. Primarni cilj je pokazati koristi od energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora i pružiti podršku za izradu prilagodljivih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Kredit je odobren po povoljnim uslovima, uz rok otplate od 25 godina i petogodišnji grace period.

U cilju formiranja revolving fonda, FBiH će dio sredstava do 10.780.000 dolara, namijenjen za investicije u energetsku efikasnost javnih objekata, prenijeti na kreditnoj osnovi krajnjim korisnicima (kanton, grad, općina), u zavisnosti od njihove kreditne sposobnosti.

INFORMACIJE IZ OBLASTI PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA

U okviru svoje nadležnosti, Vlada Fedeacije BiH danas je razmatrala više informacija koje se odnose na djelokrug rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Realizujući svoje opredjeljenje, Vlada FBiH će i ubuduće pratiti stanje u Federalnom zavodu kako bi bila očuvana njegova finansijska stabilnost. U tom cilju, danas je formirana i radna grupa sa zadatkom praćenja situacije u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u FBiH.

Vlada je razmatrala i Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o načinu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

UPLATA DOPRINOSA ZA DESET RADNIKA “VITEZITA”

Vlada FBiH je upoznata s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju neuplaćenih obaveza privrednog društva PS “Vitezit” d.o.o. Vitez prema penzijsko-invalidskom osiguranju za radnike koji su stekli uslove za penziju u 2014. godini. Vlada Federacije BiH je saglasna da iz “Tekuće rezerve” bude izdvojeno 201.699,50 konvertibilnih maraka radi uplate dugovanja za deset radnika “Vitezita”. Na osnovu ovakvog zaključka, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će Federalnom ministarstvu finansija uputiti zahtjev za pripremu konačne odluke o uplati dugovanja.

PODRŠKA ZA ORGANIZACIJU BOKSERSKOG
TURNIRA „MUSTAFA HAJRULAHOVIĆ – TALIJAN“

Federalna vlada je razmatrala molbu Udruženja bokserski klub „Zlatni ljiljani“ Sarajevo za finansijsku podršku organizaciji XII međunarodnog memorijalnog bokserskog turnira „Mustafa Hajrulahović – Talijan“.

Na turniru, koji će biti održan 27. i 28. septembra ove godine, učestvovat će 70 takmičara iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, za koje je potrebno obezbijediti smještaj, ishranu, te skromne nagrade.

Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi konačnu odluku za odobravanje 3.000 KM na ime podrške Bokserskom turniru.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo za imenovanje Jasminke Topić za vršioca dužnosti izvršnog direktora – zamjenika direktora, kao i za imenovanje Damira Peštelića za vršioca dužnosti izvršnog direktora – tehničkog direktora ovog privrednog društva. U oba slučaja imenovanje je na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora na osnovu javnog konkursa.

Prethodnu saglasnost Vlade FBiH dobio je i prijedlog za imenovanje Ismeta Salčinovića i Željka Kordića na upražnjene pozicije dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „UNIS TOOLS“ d.o.o. Sarajevo. Također je data saglasnost za privremeno imenovanje Harisa Tarabara za člana Nadzornog odbora „UNIS TOOLS“, na period do najviše tri mjeseca.

Danas je data prethodna saglasnost i na prijedlog za privremeno imenovanje Rifata Fetića, Zvonimira Šušnjara i Milana Dmitrovića za članove Nadzornog odbora privrednog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca.

www.magazinplus.eu – Vlada F BiH

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close