Općina Visoko: Javna nabavka roba i usluga

Općina Visoko je pokrenula proceduru za javnu nabavku roba i usluge za 2013. godinu, putem otvorenog postupka, kako slijedi:

  • Lot-1 Nabavka kancelarijskog materijala za 2013. godinu.
  • Lot-2 Nabavka tonera i ketridža.
  • Lot-3 Štamparske usluge za 2013. godinu.
  • Lot-4 Isporuka goriva i maziva za 2013. godinu.
  • Lot-5 Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje kancelarija za 2013. godinu.

Obavještenje o nabavci broj 385-1-1-1-20/13. je objavljeno u “Službenom  glasniku BiH”,br.10/13.od 11.02.2013. godine.

Tenderska dokumentacija se može podići u Službi za opću upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Informacije možete dobiti na telefon 032/732-503.

visoko.gov.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close