11. sjednica Općinskog vijeća Visoko – SUBOTA, 12.10.2013.

11. sjednicu Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 52. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 7/08 i 6/11) sazivam 11. sjednicu Općinskog vijeća Visoko.

Sjednica će se održati 12.10.2013. godine (subota) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnička pitanja i inicijative,

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Visoko

IZVJESTILAC: Salih Purišević, predsjednik Komisije za statut i propise

4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana općine Visoko za period 2002. godina do 2020. godina

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog odluke o prodaji nedovršenog dvosobnog stana u vlasništvu Općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokalitetu Šareni Hanovi

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i predsjednika Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

8. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora JU Dom zdravlja Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, predsjednik Komisije za izbor

9. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća i o radu nadzornih odbora javnih preduzeća za period 1.1. do 30.6.2013. godine:

a) JKP Gradska groblja Visoko

b) JKP Visočica Visoko

c) JP Radio i televizija Visoko

d) JP Veterinarska stanica Visoko

e) Društvo Visokogas Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

10. Informacija o stanju odvoza smeća i strateškom rješavanju pitanja upravljanja otpadom na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Informacija sa Planom zimskog održavanja saobraćajnica na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, šef Odsjeka

13. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Dragan Božičković, pomoćnik načelnice

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu gasa na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

15. Izvještaj Etičke komisije sa prijedlogom mjere

IZVJESTILAC Delila Novokmet-Halilović, predsjednik Etičke komisije

 

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Općinskog vijeća Visoko, na telefon broj 032/732-502.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆA

Općinskog vijeća Visoko

Mirela Mateša Bukva, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close