100 najvećih: Dodijeljena priznanja najuspješnijim kompanijama

Projekat 100 najvećih u privredi BiH, koji Poslovne novine (izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo)realizuju već 27 godina, i ove godine okrunjen je dodjelom priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Ceremonija dodjele priznanja održana je danas  u Sarajevu.
Na osnovu završnih računa koje je ove godine predalo 29.363 kompanije u BiH AFIP-u i APIF-u, Poslovne novine su, u saradnji sa Agencijom TEC, rangirale kompanije u BiH, prema postignutim rezultatima u 2013. godini.
Rangirane su kao i obično velike, srednje i male kompanije prema ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama.
Za stavku investicija korištena je pozicija investicije gotovinskog toka. Ove godine, kao i lani, rađeno je po određenim kriterijima: da se godinu na godinu izvještaj ne razlikuje više od 5%, da najmanje 70% dobiti dolazi iz operativne dobiti, te da kompanija nije imala blokirane transakcione račune duže od 25 dana.
„Preko 800 kompanija koje su se i ove godine našle na našim rang-listama poruka su stranim ulagačima da BiH ima kompanije, resurse i kadrove koji mogu da se nose sa izazovima“, rekla je Alena Ahmetspahić – Fočo, urednica Poslovnih novina i specijalnog izdanja 100 najvećih u BiH, te, između ostalog, izjavila:
“Rezultati poslovanja 100 najvećih u BiH pokazuju da njihov ukupni prihod u 2013. godini iznosi 19,8 milijardi KM nešto malo viši nego godinu prije.
Ukupne investicije 100 najvećih kompanija u BiH u prošloj godni iznosile su 2,3 milijarde KM. Ukupno su izvezle nešto više od četiri milijarde KM, dok je ukupni izvoz BiH privrede bio 8,6 milijardi KM.“

U kategoriji velikih kompanija najveći ukupni uprihod u 2013. godini ostvarila je Optima GRUPA d.o.o. Banja Luka, u iznosu od 1,278,995,956 KM.

U kategoriji srednjih kompanija na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu je Sport Vision d.o.o. Bijeljina sa ostvarenih 70,738,208 KM.

U kategoriji malih kompanija na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu je COBA Automotive BH d.o.o. Sarajevo sa ostvarenih 50,983,270 KM.

U kategoriji velikih kompanija najveću neto dobit ostvario je BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 126,638,660 KM.

U kategoriji srednjih kompanija najveću neto dobit ostvario je Sport Vision d.o.o. Bijeljina u iznosu od 6,207,256 KM.

U kategoriji malih kompanija najveću neto dobit ostvario je Telegroup d.o.o. Banja Luka u iznosu od 3,273,923 KM.

U kategoriji velikih kompanija najveći izvoznik je Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u automotivima Prevent BH d.o.o. Visoko sa ostvarenih 417,304,845 KM izvoza.

U kategoriji srednjih kompanija na prvom mjestu je Petrolinvest d.d. Sarajevo sa ostvarenih 21,750,883 KM izvoza.

U kategoriji malih kompanija na prvom mjestu je Metax d.o.o. Bugojno sa ostvarenih 8,132,781 KM izvoza.

Najveći investitor u BiH su JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa 439,203,235 KM ostvarenih investicija.

„Srebreni pečat“ – specijalno priznanje „Poslovnih novina“ za ukupne rezultate poslovanja u 2013. godni, koji podrazumijevaju doprinos razvoju bh. privrede i zapošljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednic dodijeljen je preduzeću Sisecam Soda Lukavac d.o.o.

Renomirana kompanija za proizvodnju lake i teške sode i drugih proizvoda od sode „Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o. iz Lukavca u prošloj godini ostvarila je sveukupne dobre rezultate u odnosu na 2012. godinu: povećali su ukupne prihode za 9,36%; povećali su neto dobit za 67,1%,investicije za 28,6% i izvoz za 5,9%.

Dobitnice specijalnih priznanja „Žene u biznisu – žene poduzetnice i menadžeri“ su Enisa Bekto, direktorica Bekto-Precise d.o.o i Ivana Bunoza, izvršna direktorica za ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. ostar
Poslovne novine dodijelile su i Priznanje Općini Tešanj za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u okviru projekta „Gradovi/opštine i biznis”.
Općina Tešanj je poznata po uspješnim domaćim firmama, a proizvodi iz ove općine se izvoze u 60 zemalja širom svijeta. Obim izvoza Općine Tešanj je konstantno rastao i u 2013. godini je iznosio 325 miliona KM, što je za 44 miliona više u odnosu na 2012. godinu. Udio Općine Tešanj u izvozu FBiH iznosi 5,73% čime se svrstava među deset općina sa najvećim izvozom u FBiH u 2013. godini. U istom periodu registrovano je 460 novih radnih mjesta.
Ovogodišnje specijalno izdanje Poslovnih novina donosi i analize iz tri oblasti prerađivačke industrije u BiH sa najvećim operativnim prihodima. Iz analiza je moguće uočiti trendove u domenu prihoda, izvoza, strukture kapitala i prosječnog broja zaposlenih od 2009. do 2013. godine. Prema dostupnim podacima iz navedenog perioda, ukupno smo obradili i analizirali na nivou BiH 1.184 kompanije u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duhana; za 1.429 kompanija koje se bave proizvodnjom drveta i proizvoda od drveta; za 1.038 kompanija koje se bave proizvodnjom baznih metala i metalnih proizvoda.
Objavljena je i analiza poslovanja prerađivačke industrije u Federaciji BiH, sa rejtingom privrednih društava. Obrađeni su i podaci za Federaciju BiH, odnosno 14 oblasti proizvodnje za 4.635 pravnih lica u prerađivačkoj industriji, koja je u 2013. ostvarila ukupan operativni prihod 8,6 milijardi KM; ukupni izvoz 3,5 milijardi KM, a broji oko 80 hiljada zaposlenih.
Prvi put rangiran je i bankarski sektor u BiH po neto dobiti ostvarenoj u 2013. godini.
Najvrijedniju nagradu ovogodišnje dodjele priznanja sponzorirao je MCT –
Menadžment Centar Turska. Riječ je o vaučeru u vrijednosti od 2.400 eura koji je uručen direktoru za ljudske resurse kompanije Sisecam Soda Lukavac za boravak u Istanbulu i prisustvo/kotizaciju na 15. marketinškoj konferenciji, koja će se održati u decembru ove godine pod nazivom „Are You Ready to Change the Game?“.
Privredna štampa i Poslovne novine nisu ostale ravnodušne prema tragediji koja je zadesila poplavljena područja. Stoga smo predložili klijentima koji imaju potrebne proizvode da ih doniramo u zajedničkoj akciji. Pridržili su nam se dm drogerie markt d.o.o. u BiH sa 3.500 KM u higijenskim sredstvima i Sarajevski kiseljak sa 500 KM u vodi, koje smo predali Crvenom krstu/križu FBiH i Crvenom krstu RS.

indikator.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close