Kultura

04.08.1993. – Jednice Armije BiH zaustavile srpske snage na Igmanu

Preokret na igmanskom bojištu dogodio se 4. augusta 1993. kada su srpske snage, krenule u novi pokušaj zaposjedanja cijelog Igmana i spajanja sa jedinicama iz Hadžića, odnosno zatvaranja drugog obruča oko Sarajeva. Ali, prvo su ih dočekali borci 181. trnovske brigade, kojima je u pravi čas stiglo pojačanje — četa 7. muslimanske, četa 17. krajiške i 312. travničke brigade. Oni su toga dana zaustavili napredovanje srpskih snaga preko Igmana.
Još dva dana su vođene borbe na Igmanu, ispod skakaonica, ali srpske snage nisu prošle. lz Sarajeva je već bilo izašlo dosta novih jedinica i na Igmanu je formirana jaka linija odbrane. Ipak, srpske snage su 6. augusta sa hadžićke strane zaposjele Brezovaču i Trešnjevo brdo. Od Trešnjevog brda do srpskih prvih položaja na Igmanu nije bilo više od dva, tri kilometra.

veterani.ba

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close