Zvizdić: Prioriteti evroatlanske integracije i sistemska borba protiv korupcije

Kandidat za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić (Stranka demokratske akcije – SDA) u obraćanju poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine (PS) BiH, koji danas odlučuju o njegovom imenovanju, naglasio je da će prioritet njegovog rada biti proces evroatlantskih integracija.

– Danas imam dvostruki osjećaj, a to su čast na ukazanom povjerenju, ali i odgovornost za izazove i rješavanje problema koji stoje pred evropskim putem BiH i koji traži izlazak BiH iz ekonomske apatije – kazao je Zvizdić.
Naglasio je da ovaj mandat treba biti period promjena, reformi i ekonomskog razvoja dodajući da će nastojati da osigura stvaranje kolektivnog osjećaja da dnevnopolitička pitanja u BiH treba skrenuti na kolosijek socio-ekonomskih pitanja, na kolosijek korjenitih reformi, novog pristupa i zaokreta i napretka na putu evroatlantskih integracija.
Najavio je da buduće Vijeće ministara BiH neće raditi na onome nad čime nema nadležnosti ili o čemu nemaju saglasnost, ali neće ni derogirati nadležnosti koje im pripadaju zaključujući da je to neophodno za relaksaciju ukupnih političkih odnosa u BiH.
Odlučno je kazao da je potrebno spriječiti zaustavljanje pozitivnih procesa te je izrazio nadu da će prefiks svih aktivnosti budućeg Vijeća ministara BiH biti „zajedno“.
Poručio je da će se razgovarati sa svima i prihvatati konstuktivne kritike, ali ne i politikanstvo jer će cilj budućeg Vijeća ministara biti uspjeh „ne pojedinačni, nego kolektivni“, ali konačni sud o njihovim aktivnostima, kaže, dat će poslanici te građani koji su im dali povjerenje jer se u BiH mora osigurati ambijent ugodnog življenja.
– BiH je naša domovina koja ima velika prirodna bogatstva i prostor je koji nam je podaren da živimo jedni s drugima, a ne jedni protiv drugih. Posebno zbog mladih koji bi trebali dobiti posao, moramo odgovoriti na pitanja kako dalje. BiH treba biti država sposbnih i efikasnih institucija – dodao je Zvizdić.
U jednoiposatnom ekspozeu Zvizdić je pojasnio da je važno uložiti napore za prevladavanje zastoja na putu BiH ka evroatlantskim integracijama, što podrazumijeva formiranje efikasnog mehanizma koordinacije te je važno nastaviti reforme u pravosuđu.
Mišljenja je da BiH na evropskom putu još mnogo toga morati da učini, kao prvo uspostaviti efikasan mehanizam koordinacije, odnosno osigurati jedan usaglašeni glas iz BiH ka EU, pri čemu se založio za veću ulogu Direkcije za evropske integracije u ovim procesima.
Naglasio je da je važno harmonizirati bh. zakonodavstvo na svim nivoima vlasti, posebno onih zakona koji onemogućavaju izvoz bh. proizvoda u zemlje Evropske unije.
Naglašavajući značaj vladavine prava i stvaranja uvjeta za konkurentniju privrednu aktivnost u BiH, Zvidić je istaknuo značaj potpisivanja Izjave Predsjedništva BiH o ubrzanju evropskog puta BiH, koju treba da potpišu politički lideri i prihvati parlament BiH.
Smatra da je potrebno stvoriti uvjete za povlačenje sredstava iz EU i IPA fondova, odnosno raditi na aktivnostima čiji je cilj sticanje kandidatskog statusa BiH za članstvo u EU kao i ispuniti uvjete za aktivaciju MAP-a što bi dalo dodatnu sigurnost BiH.
Njegova namjera je podstaći i reformu javne uprave i javnih finansija te ojačati unutrašnju i vanjsku stabilnost i sigurnost BiH.
Govoreći o ekonomskom rastu i efikasnijem zapošljavanju u BiH, Zvizdić je naglasio da je potrebno posvetiti pažnju malim i srednjim preduzećima, kao i uraditi sve na jačanju energetskog sektora, turizma i zaštite životne sredine.
Apostrofirao je neophodnost veće brige o nezaposlenim, obespravljenim i socijalno marginaliziranim kategorijama stanovništva u BiH, a Zvizdić kao rješenje za posrnulu bh. ekonomiju vidi osnivanje banke za obnovu i razvoj te donošenje zakona o strateškim investicijama BiH.
Za Zvizdića je neophodna sistemska borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma te je stoga najavio izmjene u sigurnosnom sektoru, ističući potrebu za bolje koordiniranje policijskih agencija na svim nivoima vlasti u BiH.
Također, podvukao je, neophodna je efikasnija saradnja s međunarodnim agencijama i organizacijama koje se bave sigurnosnim pitanjima te je dodao da će u konkretnim i životnim pitanjima insistirati da prednost ima struka nad politikom.
Predsjedništvo BiH imenovalo je Denisa Zvizdića za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Zvizdić će stupiti na dužnost ukoliko ga na današnjoj sjednici potvrdi Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
Zvizdić je rođen 1964. godine u Sarajevu. Doktor je tehničkih nauka (arhitektura i urbanizam) i vanredni je profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obavljao je funkcije premijera Kantona Sarajevo (KS), predsjedavajućeg Skupštine KS-a i Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

www.magazinplus.eu – Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close