Zločin iz mržnje uskoro u Krivičnom zakonu FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH 23. jula 2013. usvojio je tekst Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije BiH koji je upućen na daljnju proceduru u Dom naroda ovog parlamenta.

Iz Sarajevskog otvorenog centra naglašavaju da je ovim Zakonom prvi put predloženo uvođenje zločina iz mržnje u Krivični zakon FBiH.

Naime, Klub poslanika SDP-a, koji je i predlagač samog Zakona, prilikom finalnog usvajanja teksta uzeo je u obzir prijedlog dopune definicije zločina iz mržnje koji je svim klubovima zastupnika uputila Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje u cilju postizanja detaljnije i adekvatnije zakonske definicije zločina iz mržnje.

Iz Centra ističu da je ovo odličan primjer saradnje predstavnika vlasti s predstavnicima civilnog društva.

– Tako je Domu naroda Parlamenta FBiH upućen Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH u kojem se zločin iz mržnje definira kao svako krivično djelo kod kojeg je pretežna ili isključiva pobuda za izvršenje bila mržnja, odnosno netrpeljivost ili predrasuda prema oštećenoj osobi koja je zasnovana na njegovom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, odnosno ličnom svojstvu osobe s kojim se oštećeni dovodi u vezu, kao što je nacionalna, vjerska ili etnička pripadnost, boja kože, spol, seksualna orijentacija, invaliditet, zdravstveno stanje, rodni identitet, ili neko drugo lično svojstvo – saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra.

Također, Zakonom je predloženo i da bude propisano da će ako je krivično djelo učinjeno iz mržnje sud tu okolnost uzimati kao otežavajuću okolnost, ukoliko motiviranost mržnjom nije već ovim Zakonom propisana kao obilježje kvalifikovanog oblika krivičnog djela.

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje smatra da je usvajanje teksta ovog Zakona i njegovo upućivanje Domu naroda, prvi i odlučujući korak ka adekvatnom procesuiranju i sankcioniranju zločina iz mržnje, te borbi protiv ovog oblika nasilja u Federaciji BiH, te pozdravlja trud i nastojanje poslanika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i njihovu spremnost na saradnju s civilnim društvom u cilju bolje i obuhvatnije regulacije krivičnih djela motivisanih predrasudom.

Iz Koalicije su potcrtali da će nastaviti svoj rad na lobiranju za adekvatno regulisanje i procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje, kao i rad na podizanju svijesti javnosti o štetnosti govora mržnje i neophodnosti njegove krivične regulacije.

Koalicija za brobu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, osnovana je u januaru 2013., uz podršku OSCE-a i Civil Right Defendersa, a čine je Asocijacija za demokrtske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Mediacentar Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar, BH novinari, Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini i Fondacija CURE.

(Fena/av)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close