Visoko

Zimsko održavanje puteva na području općine Visoko

Zimsko održavanje puteva na području općine Visoko je u skladu sa procedurama Zakona o javnim nabavkama BiH

S  ciljem upoznavanja javnosti o zimskom održavanju puteva na području općine Visoko, danas je održan PRESS  na kojem su se obratili Nidžara Hadžiomerović , pomoćnica načelnice za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina i Almir Hadžijalić, direktor  JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko.

 

– Odlukom Općinske načelnice pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Visoko.(30.07.2015.g.)

– Zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije su uputili “Atlas-D” d.o.o. Visoko i JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.

– Nakon preuzimanja tenderske dokumentacije žalbu je izjavio “Atlas-D”d.o.o. Visoko te je ista, zajedno sa izjašnjenjem na žalbu i kompletnim spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi BiH. U međuvremenu, “Atlas –D” d.o.o. Visoko je ponovno izjavio žalbu koja je zaključkom odbačena iz razloga što je žalba već proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi BiH.

– Ured za razmatranje žalbi BiH je žalbu “Atlas-D” d.o.o. Visoko odbacio zaključkom zbog neurednosti odnosno zbog neuplaćivanja naknade za pokretanje žalbenog postupka.

– Postupak javne nabavke je nastavljen te je nakon javnog otvaranja prispjelih ponuda i sačinjenog izvještaja komisije za javnu nabavku kao povoljniji izabran ponuđač Konzorcij “Atlas-D” d.o.o. Visoko i “Citarprodukt” d.o.o. Visoko. (nižu cijemu je ponudilo JKP “Visoko” d.o.o. Visoko, ali je Koznorcij naveo da posjeduje traženu licencu).

– Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača žalbu je izjavilo JKP “Visoko” d.o.o. Visoko koja je zajedno sa izjašnjenjem i kompletnim spisom predmeta proslijeđena Uredu za razmatranje žalbi.

– S obzirom na navedeno, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, iz razloga hitnosti, u skladu sa članom 21. stav 1. tačka pod d) Zakona o javnim nabavkama BiH, a budući da postupak javne nabavke nije okončan iz razloga koji se ne mogu dovesti u vezu sa Ugovornim organom, odnosno izjavljivanja žalbi i čekanja odluka Ureda za razmatranje žalbi,  donesena je odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa “Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko za izvođenje radova koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja saobraćaja u zimskim uslovima, te radovi na otklanjanju snijega kako bi se omogućio saobraćaj vozila uz upotrebu zimske opreme na lokalnim i nekategorisanim cestama na području općine Visoko u ukupnoj dužini od 107,40km.

 

(Gradske ulice i trotoari)

–          16.04.2015.god. Agencija za javne nabavke BiH je dostavila mišljenje kojim navodi da ukoliko je pozitivnim propisom nadležnog organa (u ovom slučaju imamo Program komunalnih djelatnosti za 2015.godinu usvojen od strane OV Visoko), uspostavljen zakonski monopol za ugovore koji za predmet imaju usluge komunalne djelatnosti, isti su prema Zakonu o javnim nabavkama izuzeti od primjene Zakona.

–          08.05.2015.god. Služba za urbanizam uputila je Inicijativu Općinskoj načelnici za donošenje odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 39/14).

–          12.05.2015.god. donesena je Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama i članom 9. Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Ze-do kantona”, broj 17/08)

–          Na osnovu Odluke Općinske načelnice zaključen je ugovor o zimskom održavanju gradskih ulica i trotoara i ugovor o redovnom održavanju javnih površina (ljetno održavanje) sa JKP “Visoko” d.o.o. Visoko.

–          Direktor  JKP ‘’Visoko’’ d.o.o Visoko – Almir Hadžialić, istakao je:”Plužne jedinice , a ima ih četiri , stavljene  su u funkciju , dok su  dvije plužne jedinice  korištene na vršnim tj, pješačkim površinama. Materijala za zimsko održavanje  ne nedostaje, te su  šljaka i sol  obezbijeđeni. Posipanje vršnih dijelova kao i glavnih-frekvetnih se redovno odvija i uslovi za prohodnost puteva su  dovoljni za nesmetano odvijanje saobraćaja. Po prvi put ovo Preduzeće ima i opremu i dovoljne količine posipnog materijala da samostalno obavlja svoj posao. Trudićemo se da naši građani imaju uslugu na nivou, ali samo sa kapacitetima Javnog komunalnog preduzeća.”

Visoko.gov.ba

Vezani tekst:
Pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja obavještenja sa ponuđačem“Mušinbegović gradnja” d.o.o. Visoko

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close