Zeničko-dobojski kanton dobio Strategiju zapošljavanja

Vlada Zeničko- dobojskog kantona usvojila je na jučerašnjoj sjednici Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina koji je predložilo Općinsko pravobranilaštvo Kakanj,a kojim je utvrđeno da se ne plaća porez na promet nekretnina između općine i drugih lica ukoliko je obveznik poreza općina na čijem teritoriju se nekretnina nalazi. Na jučerašnjoj sjednici usvojena je i Strategija zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona  2013.- 2020. godina koju je uradio Ekonomski fakultet Zenica,a koja će poslužiti kao bazni dokument za izradu konkretnih godišnjih planova zapošljavanja kod Službe za zapošljavanje ZDK ali i drugih organizacija i institucija koje se bave zapošljavanjem.

Ministarstvo za boračka pitanja prezentiralo je Informaciju o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite u prošloj godini, te predložilo, a Vlada usvojila da se izmjeni i dopuni Odluka o novčanoj naknadi dobitnika ratnih priznanja te Uredba o participaciji troškova sportskih manifestacija i invalidskog sporta boračke populacije. Uz to, usvojene su i izmjene Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica. Izmjene su urađene radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama federalnog Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je izdvojila 260.000 KM za provođenje Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u 2103. koji će trajati tri mjeseca. Planiran je upis 3.400 djece koja će biti raspoređena u 329 odgojnih grupa. Ovim će, što je još važnije biti uposlen,o 28 mladih predškolskih pedagoga koji se trenutno nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Vlada Kantona usvojila je na ovoj sjednici i odgovarajuće odluke kojima se do kraja zakonski definiše interner domena i adrese elektronske pošte Kantona, upotreba interneta na radnom mjestu, načinu korištenja opreme i elektronskih mreža, te prijedlog mjera za racionalizaciju troškova internet usluga. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede usvojen je Program korištenja sredstava za otkup poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Kantona.

Na kraju, nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu kao ni Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close