Zenica: Na snazi “upozorenje” zbog aerozagađenosti

Na nivou Grada Zenica proglašen je stepen “upozorenja” zbog prekomjerne zagađenosti, na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova, javlja agencija ONASA.

Konstatovano je da su 14. januara, u periodu od 18.00 do 21.00 sat na sve tri mjerne stanice izmjerene, u kontinuitetu tri uzastopna sata, koncentracije sumpor dioksida iznad 500 μg/m³ čime su stvoreni uslovi za proglašenje epizode ‘uzbune’, a dan jučer, 15. januara, ove koncentracije su bile ispod tog praga, pa je proglašena epizoda ‘upozorenja’, pojašnjava se u saopštenju Operativnog štaba Grada Zenica.

Od svih zagađivača se zahtijeva da obavezno primjenjuju mjere iz svojih internih operativnih planova, u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija u zrak.

Naročito se zahtijeva intenzivno djelovanje nadležnih inspekcijskih organa u cilju obavezne kontrole primjene internih operativnih planova.

Preporučuje se građanima Zenice da izvrše supstituciju uglja sa bio gorivom, da reduciraju potrošnju goriva i da smanje boravak na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata.

Ovo obavještenje je posebno se odnosi na starije osobe, hronične bolesnike i djeci, navodi Operativni štab, napominjući da se svi podaci o zagađenju sa tri mjerne stanice mogu pronaći na web-adresi monitoring.zenica.ba i vidjeti na displejima u Centru, Radakovu i Tetovu.

www.magazinplus.eu – Onasa

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close