Općine BiHPolitika

Zenica: Dio vrtića Kanarinac za potrebe Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama

Zaključak Gradskog vijeća Zenica da se u roku od 30 dana pripremi akt o ustupanju na korištenje u trajanju od deset godina, dijela vrtića Kanarinac za potrebe Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Zenice
Jučerašnja 39. sjednica Gradskog vijeća održana je bez prisustva Gradonačelnika, njegovih saradnika i predstavnika Javnih preduzeća i ustanova. Ipak, vijećnici su usvojili dnevni red od sedam tačaka o kojima se raspravljalo.

Dnevni red za 39. sjednicu Gradskog vijeća predložen je isključivo od članova Radnog predsjedništva, zbog toga što je Gradonačelnik povukao sve ostale tačke dnevnog reda, potvrdila je diana Bešić, predsjedavajuća Vijeća.

“U prijedlogu tačaka za ovu sjednicu nije ni stajala tačka odnosno prijedlog izmjene regulacionog plana, i samim tim kako je riječ o formalno pravnoj  greški mi je nismo mogli ni uvrstiti u dnevni red a osim toga o njoj se raspravljalo već nekoliko puta i smatrali smo da ima puno važnijih drugih stvari o kojima treba raspravljati”, kaže Bešić.

Jedan od članova radnog predsjednistva Sanjin Aldobasić ne slaže se sa povlačenjem tački dnevnog reda koje je predlozio gradonačelnik, a posebno onih koje su od vitalnog značaja za grad.

“Ovdje se jasno vidi  da niko nije spreman na kompromis”, kaže Aldobašić.

S druge strane, gradonačelnik tvrdi da je riječ o Grande koaliciji koja je pokušala pokazati ucijeniti građane Zenice, te da 48 tačaka stoji i čeka.

Ipak, vijećnici su bez prisustva gradonačelnika, službi i predstavnika javnih preduzeća, nastavili sa radom. Najviše se raspravljalo o teskoj situaciji u Zenicatransu. Bez potpunih informacija, jer sjednici nije prisustvovao niko od Uprave preduzeća vijećnici su ipak donijeli nekoliko zaključaka: u roku od mjesec dana Uprava preduzeća i Porezna uprava da potpišu novi reprogram duga, Menadžent preduzeća da zaključi sa Sindikatom ugovor o načinu izmirenja potraživanja dugovanja radnika i dostavi ga Gradskom vijeću na razmatranje, zadužuje se Uprava preduzeća da formira ekspertnu grupu da sačini plan oporavka špreduzeća  sa prijedlogom rješenja i da isti dostavi Gradskom vijeću te da Menadžment i skupština o svim poznatim kriminalnim radnjama obavijesti Tuzilaštvo ZDK.

Nakon pauze i rasprave o parking mjestima Zaključkom vijeća prolongirana je primjena  Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima na području Zenice do sticanja uslova o kojoj će odlučiti Gradsko vijeće. Predloženo je i da se pristupi izradi rebalansa budžeta u cilju obezbjeđenja sredstava za rekonstrukciju puta kantonalna bolnica – Kasapovići – babino – Arnauti a donesen je i Zaključak da se u roku od 30 dana pripremi akt o ustupanju na korištenje u trajanju od deset godina, dijela vrtića Kanarinac za potrebe Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama.
(Belinda Dorić)

zenicainfo

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close