Zemlja je bogatstvo za koje ćemo pred Bogom biti pitani

HUTBA: Zemlja je bogatstvo za koje ćemo pred Bogom biti pitani

(rijaset.ba)

Hvala Allahu Uzvišenom koji je stvorio Zemlju i sve što je na njoj i Koji je bogatstva i blagodati zemlje nama ljudima  na povjerenje i korištenje darovao. Molimo ga za blagodati ovoga i budućega svijeta. Neka je Božiji blagoslov i mir na Njegovog izabranika Muhameda a.s., neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i  po vrlinama poznate njegove ashabe.

Na Oprosnome hadžu Vjerovjesnik alejhis-selam obraćajući se skupinama muslimana i ostavljajući im najvažnije životne poruke je između ostaloga rekao: „Vaša imovina, vaš ugled i vaši životi nepovredivi su jedan drugome, kao što je nepovrediv ovaj dan, u ovom vašem mjesecu i u ovom vašem gradu.“

Na prvom mjestu u ovom hadisu Božiji Poslanik, neka je na njega mir i blagoslov Božiji, spominje nepovredivost i neprikosnovenost našeg imetka. Niko nema pravo da se neodgovorno i rasipnički odnosi prema imetku kojeg posjeduje, kao što je strogo zabranjeno na nezakonit i nedozvoljen način prisvajati i uzimati imetak drugih ljudi.

Svaki imetak je važan jer čovjeku omogućava stabilan i normalan život, ali je bez sumnje najvažniji i najtrajniji imetak sama zemlja koja je istovremeno mjesto sa kojeg se hranimo i mjesto na kojem gradimo. Sva ljudska egzistencija je neodvojiva od zemlje. Od zemlje je stvoren prvi čovjek na zemlji, sjeme za svoje nasušne potrebe čovjek sije i žanje na plodnim oranicama zemlje; na zemlji čovjek podiže svoje kuće i stanove i najzad čovjek će biti vraćen svojoj  zemljanoj materiji od koje je njegov praotac Adem oblikovan i stvoren.

Zato je po islamskom učenju nedopustiva nebriga i nemar prema zemlji koju posjedujemo.

Božiji poslanik Muhamed, a.s., opominje: „Ako neko ima zemlju, nek je obrađuje ili neka je da na korištenje svome bratu.“

Koliki je  grijeh zapustiti i ne koristiti obradivo zemljište, još je veći i pogubniji grijeh zemlju koja je naše vlasništvo prodavati u bescjenje i zbog različitih političkih pritisaka i smicalica pristajati na trajno i  nezakonito uzurpiranje  naše zemlje.

Nažalost, upravo to se često dešavalo u našoj burnoj povijesti. Oduzimanjem bošnjačke zemlje kroz razne vidove agrarne reforme i nacionalizacije nastojalo se potpuno socijalno i ekonomski uništiti zemljoposjednike muslimane, jer bi time Bošnjaci ujedno bili i nacionalno i politički podjarmljeni i marginalizovani.

Ilustracije radi navest ćemo sljedeće bolne i zaprepašćujuće primjere:

U svim agrarnim reformama od 1919. do 1939. godine, ukupno je u Bosni i Hercegovini od nekadašnjih zemljoposjednika (uglavnom Bošnjaka) oduzeto takozvane beglučke zemlje u iznosu 400.072 hektara i takozvanih kmetskih selišta 775.233 hektara, što ukupno iznosi 1.175.305 hektara zemlje koja je Bošnjacima trajno oteta. U posljednja tri stoljeća smanjena je teritorija na kojoj su Bošnjaci nekada živjeli za 90 posto. Nakon agresije na BiH od 1991. do 1995. godine dio bosanskohercegovačke teritorije na kojoj su Bošnjaci živjeli smanjen je od 94,5% na oko 22%. Na osnovu istih političkih planova samo sa drugim akterima i danas traje sistematsko otimanje bošnjačke zemlje. Ovaj put tiho i skoro bez vidljivog suprotstavljanja. Naime, vlasti Republike Srpske donijele su Zakon o premjeru i katastru koji je ove godine počeo sa primjenom. Ovim zakonom predviđeno je uspostavljanje nove zemljišne evidencije dok će stara evidencija biti izbrisana, a kao glavni, navodni razlog  donošenja ovog Zakona navedeni su neujednačenost i nesređenost zemljišne dokumentacije.

Ovaj Zakon je višestruko štetan i veoma opasan po interese Bošnjaka u manjem BH entitetu, jer naši očevi i djedovi nažalost, nekada  zbog objektivnih, a ponekad iz subjektivnih razloga, nisu vodili urednu zemljišno-vlasničku dokumentaciju. Osim toga, kako evidentirati i sačuvati vlasništvo nad zemljom onih hiljada pobijenih i širom svijeta protjeranih Bošnjaka? Kako na blagovremen i potpun način informirati Bošnjake koji posjeduju zemlju u RS kada se o ovom pomenutom Zakonu u javnosti zna jako malo i nedovoljno?

Ono što nam svima mora biti kristalno jasno je jednostavna činjenica da je Zakon legalno donesen i izvjesno je da se neće poništiti. Međutim, mi ne smijemo ostati nijemi i pasivni posmatrači pred još jednom okrutnom pljačkom naše zemlje koja je vješto i besramno pravnički zamaskirana. Bez obzira što pokazatelji broja  povratnika u Republiku Srpsku nisu ohrabrujući mi ne smijemo dozvoliti da se otimanjem zemlje legaliziraju najteži zločini, da se dodatno mijenja demografska slika  i prekraja  historija naše domovine. Stoga, danas sa ovog časnog mjesta i uovom odabranom danu pozivamo sve Bošnjake koji imaju imovinu na teritoriji Republike Srpske, posebno one čija je imovina u proteklim decenijama uzurpirana da se pripreme za implementaciju ovog Zakona i spase ono što se još može spasiti od potpunog otuđenja i nestanka.

Šta je, dakle, u tu svrhu nužno učiniti?

Ukoliko imamo zemljište i imovinu  na tom području, potrebno je odmah i bez oklijevanja uspostaviti kontakt sa ljudima koji žive u toj mjesnoj zajednici i općini i zatražiti sve važne informacije. Uspostavljanje nove evidencije o vlasniku zemlje vršit će se  putem novog premjera i katastra i tom prilikom na javnom izlaganju bit će obavezno učešće svih zainteresiranih strana. Naša je primarna i neizostavna dužnost da učestvujemo u tom javnom izlaganju naše imovine. Prije toga, detaljno i na vrijeme se informišemo o tome šta je naša imovina, gdje se nalazi, koje su granice konkretne parcele, postoji li neka dokumentacija o imovini koja je naše vlasništvo….

Nakon toga, pažljivo ćemo pratiti obavještenja o izlaganju nekretnina i aktivno učestvovati u javnom izlaganju. Ukoliko zbog nekog važnog i neodgodivog posla nismo u prilici prisustvovati javnom izlaganju  i ovim prethodno navedenim postupcima  potrebno je da na vrijeme damo punomoć nekoj povjerljivoj osobi koja će to učiniti umjesto nas. Od toga koliko ćemo biti aktivno uključeni u ove postupke ovisi i sudbina naše zemlje i imovine u Republici Srpskoj. Nažalost, i po svemu sudeći, ovaj Zakon neće biti jedini i posljednji atak na našu imovinu, jer smo nedavno šokirani viješću da je u proceduri novi Zakon kojim se na mala vrata omogućava oduzimanje muslimanskih grobalja i mezarja. Groteksno i bolno! Na teritoriji gdje su nekada živjeli u većini sada se i živim i mrtvim Bošnjacima nastoji oteti zemlja koju su svojim radom i znojem stoljećima pošteno stjecali i vrijedno obrađivali. Pred Uzvišenim Stvoriteljem bit ćemo dvostruko odgovorni za našu zemlju. Jedna je ovozemaljska odgovornost, jer braneći svoju zemlju od nestanka mi na najbolji način branimo svoj opstanak i pravo na život i sretniju budućnost. Na Ahiretu ćemo biti pitani za imovinu kako smo je stekli i u šta smo je potrošili, a zemlja je naše neizmjerno bogatstvo koje nikada nije izdalo i iznevjerilo svoga savjesnog i odgovornog vlasnika. Kuću nam mogu spaliti, pokretnu imovinu odnijeti i opljačkati, ali našu dragu i rodnu grudu uz Božiju pomoć ne mogu oteti sve dok se za nju svim dozvoljenim sredstvima i do posljednjeg našeg životnog daha hrabro i dostojanstveno  borimo. Gospodaru naš molimo Te za pomoć i prisebnost u postupcima našim. Naoružaj nas strpljenjem, učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!

Vakufska direkcija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close