Javne ličnostiM plus

Sretan rođendan Anelu Lepiću , akademskom slikaru

Sretan rođendan Anelu Lepiću , akademskom slikaru

Anel Lepić rođen 23.04.1989. godine u Visokom.

Edukacija:
2013. – Akademija likovnih umjetnosti, UNSA, (II ciklus), pod mentorstvom prof.mr. Josipa Alebića i doc.dr. Lemje Akšamije- Chabbouh; izrada master rada pod nazivom „Put u nepoznato“
2009. – 2013. – Akademija likovnih umjetnosti, UNSA, pod mentorstvom prof.mr. Radoslava Tadića i doc.dr. Lemje Akšamije- Chabbouh; diplomirao u mjesecu junu 2013. godine, na temu „Smrt- konačni san ili konačno buđenje“
2008.-2009. – Studij Historije umjetnosti i Arheologije na Filozofskom fakultetu, UNSA
2004.-2008. – Gimnazija “Visoko”, lingvistički smjer, Visoko
1997.-2004. – Osnovna škola “Safvet-beg Bašagić”, Visoko
Posebna priznanja:
-Dobitnik stipendije iz Fonda “Suada Dilberović”, iz kategorije izuzetno nadarenih studenata, januar 2012.
-Dobitnik stipendije iz Fonda “Karim Zaimović”, decembar 2012.
-Učešće u projektu “Limited spaces” (Sarajevo-Berlin), Universität der Kunste Berlin, 22. novembar – 07. decembar 2012. god. Projekat i izložba realizirani u suradnji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo (ALU) i Univerziteta umjetnosti Berlin (UdK). Designtransfer Gallery, Berlin.
-Učešće u projektu „In parallel“, (“Kunst ist da und dort/ initiative Sarajevo – Graz“), Projekat i izložba realizovani u saradnji Akademije likovnih umjetnosti UNSA i Graza; Graz, juli 2014.god
-Učešće u projektu „Art Okupacija“, umjetnost i javni prostor; Sombor, juli 2014.
– Juli 2014: Izabran za jednog od 10 svjetskih slikara tematike smrti kao predstavnik BiH za projekat „Death All Around“, Kairo.

Izložbe i članstva:
„In parallel“, (“Kunst ist da und dort/ initiative Sarajevo – Graz“), Projekat i izložba realizovani u saradnji Akademije likovnih umjetnosti UNSA i Graza, Artis gallery, juli 2014.god
-Godišnja izložba diplomanata Akademije likovnih umjetnosti UNSA., Rektorat UNSA, decembar, 2014.god
-Godišnja izložba diplomanata Akademije likovnih umjetnosti UNSA., Rektorat UNSA, decembar, 2013.god
-Godišnja izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti UNSA, 2013. god.
-Grupna izložba radova sa likovne kolonije “Ada” u Visokom,Galerija Likum 76, juli 2013.god.
-Grupna izložba radova mladih umjetnika pod nazivom “Probudi se, pokreni se- Muzej plus kreativnost = društvena promjena ” u Visočkom muzeju, maj 2013. god.
-Grupna izložba radova u “Centru za mlade Grbavica”, Sarajevo, decembar 2012. god.
-“Limited spaces” (Sarajevo-Berlin), Universität der Kunste Berlin, 22. novembar – 07. decembar 2012. god. Projekat i izložba realizirani u suradnji Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo (ALU) i Univerziteta umjetnosti Berlin (UdK). Designtransfer Gallery, Berlin.
– Grupna izložba radova mladih umjetnika pod nazivom “Probudi se, pokreni se- Muzej u svijetu promjena” u Visočkom muzeju, maj 2012. god.
-Godišnja izložba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti UNSA, 2011. god. Galerija ALU.
-Grupna izložba radova mladih umjetnika pod nazivom “Probudi se, pokreni se- Muzej i sjećanja” u Visočkom muzeju, maj 2011. god.
-Godišnja izložba udruženja likovnih umjetnika Visoko “Likum 76″, Galerija Likum 76, 2011.god.
-Godišnja izložba radova studenata Akademija likovnih umjetnosti UNSA, 2010. god. Galerija ALU.
-Grupna izložba radova mladih umjetnika pod nazivom “Probudi se, pokreni se” u Visočkom muzeju, maj 2010. god.
-Grupna izložba radova sa likovne kolonije “Ada” u Visokom,Galerija Likum 76, juli 2011.god.
-Grupna izložba radova sa likovne kolonije “Ada” u Visokom,Galerija Likum 76, juli 2010.god.
-Godišnja izložba udruženja likovnih umjetnika Visoko “Likum 76″, Galerija Likum 76, 2010.god.

-Član udruženja likovnih umjetnika “Likum 76″ u Visokom , gdje od februara 2013. godine obavlja dužost člana verifikacionog odbora udruženja.
-Član udruženja likovnih umjetnika ZE-DO kantona.

Volonterski rad i druga iskustva:
-2010.godina: Volonterski rad na projektu „Aus-grenzung- Isključenje“, odjel: Jugend in Aktion, projekat Evropske unije. Projekat je obuhvatao likovno stvaralaštvo mladih na već pomenutu temu i odvijao se između dvije škole iz Hamburga i dvije škole iz Visokog, gdje su kasnije svi likovni radovi bili izloženi.
-2012.godina: Volonterski obavljao dužnost pomagača i stručnog saradnika pri vođenju „Male likovne radionice“ za učenike i nastavnike u Osnovnoj školi „Kulin ban“ u Visokom, pod patronatom docentice za književnost i likovnu kulturu u Hamburgu, gđe Emine Kamber.
-2013.godina: Volonerski rad u saradnji sa austrijskim Biroom za kulturnu saradnju sa BiH sa sjedištem u Sarajevu, rad koji je obuhvatao izložbu učeničkih radova u Grazu, Austrija.

Ostale aktivnosti:
Sviranje muzičkih instrumenata, komponovanje i produciranje muzike, režiranje i produciranje filma, rad na računaru, izučavanje stranih jezika, volonterski rad sa životinjama.

www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close