PolitikaZDK

ZDK: Za smještaj studenata u studentske centre i domove dva miliona KM

ZA SMJEŠTAJ STUDENATAU STUDENTSKE CENTRE I DOMOVE DVA MILIONA KM

Zasmještaj studenata u studentskim domovima na području Federacije Bosne iHercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportZeničko-dobojskog kantona opredijelilo je u ovogodišnjem budžetu sredstva uiznosu od 1.660.000 KM.

Premaprogramu utroška sredstava „Tekućeg transfera za smještaj studenata ustudentske centre“, kojeg je usvojila Vlada ZDK, petstudentskih centara (Studentski centar Sarajevo, Studentski centar Tuzla,Studentski centar Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Studentskicentar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Islamske zajednice u Bosni iHercegovini) dobili su saglasnost za smještaj i ishranu 700 studenata, za kojeje utvrđen mjesečni iznos subvencije po studentu od 219,00 KM.

Poredtoga, iz budžeta Univerziteta u Zenici finansira se smještaj i ishranastudenata iz ovog kantona u Studentskom centru u Zenici, koji je organizacionajedinica ove visokoškolske ustanove, a u 2019/20. akademskoj godini smještenasu 143 studenta za što su predviđena sredstva u iznosu od 313.700,00 KM.

Protokolomo subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskimcentrima-domovima u Federaciji BiH, koji su zaključili Federalno ministarstvoobrazovanja i nauke i nadležna kantonalna ministarstva, Zeničko-dobojski kantonse obavezao da subvencionira troškove smještaja i ishrane studenata u visini 60posto kalkulativne cijene utvrđene i usaglašene na nivou Zajednice kulturnihcentara Federacije BiH.

Press-službaZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close