ZDK: Vlada o zapošljavanju mladih

Na započetoj 87. sjednici Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Informaciju o stanju i načinima zapošljavanja mladih visokoobrazovnih kadrova na području Zeničko-dobojskog kantona. Osim brojnih podataka o školskoj spremi, broju i strukturi neuposlenih po općinama, u ovoj Informaciji konstatirano je da tržište rada u BiH pa tako i u našem Kantonu strukturalno nije prilagođeno današnjim potrebama u privredi. Mladi često imaju teškoće u zapošljavanju u periodu nakon završenog fakulteta te je zato Vlada Zeničko-dobojskog kantona kao jedan od glavnih prioriteta svog rada i djelovanja postavila brže zapošljavanje mladih te prestrukturiranje politike obrazovanja na našim visokoškolskim institucijama.

U vrlo sadržajnoj višečasovnoj raspravi na temu pronalaženja načina upošljavanja mladih VSS kadrova, pokazalo se da, zbog dugogodišnje nekonzistentne politike prvenstveno u oblasti školovanja i obrazovanja, a potom i zapošljavanja danas imamo ovoliki broj nezaposlenih mladih. No, tu ipak ima pozitivnih pomaka jer, iako je na evidenciji Službe za zapošljavanje na području Kantona sa 31. 07. 2012. ukupno bilo nezaposleno 2.705 mladih VSS kadrova, što je u odnosu na 252 osobe iz 2002. godine više od deset puta, ipak se mora uvažiti činjenica da je znatno povećan broj studenata danas nego prije deset godina. Sve više mladih odlučuje se da studira nakon završene srednje škole, pa otud i njihov povećani broj na evidenciji Službe za zapošljavanje. S druge strane, smatra se da ukupan broj nezaposlenih na području Kantona ne iznosi 48 već 25 odsto, pošto veliki broj ljudi radi na crno, što nalaže potrebu znatno jačeg inspekcijskog angažmana nego dosad.

Tokom rasprave više puta je istaknuto kako zadatak Vlade nije da upošljava, već da stvara ambijent za veće zapošljavanje. No, sa svoje strane Vlada Kantona učinit će sve da i konkretnim koracima usmjeri resorne institucije na neophodne promjene u načinu rada kako bi se mladi brže zapošljavali.Sumirajući raspravu, Vlada je jučer usvojila više zaključaka, a jedan od njih se odnosi na to da resorno ministarstvo naloži zeničkom Univerzitetu izradu politike upisnina kako bi se smanjio broj nepotrebnih kadrova na tržištu rada. Potom, naloženo je svim resornim ministarstvima da sačine analizu efekata davanja poticaja u privredi, poljoprivredi i nekim drugim djelatnostima kako bi se vidjelo koliko su uložena sredstva rezultirala povećanim zapošljavanjem. Naime, ako ta sredstva ne daju efekte i u zapošljavanju osim u poticaju privrednicima, onda se dio tih namjenskih sredstava može usmjeriti i na netom osnovani Kreditno garancijski fond kojim bi se podsticalo zapošljavanje mladih.

Na kraju, Strategija zapošljavanja koja će uskoro biti izrađena dat će mnoge odgovore i ujedno podlogu da se razrade vrlo konkretni godišnji planovi i programi zapošljavanja putem kantonalne Službe za zapošljavanje koja iduće godine izlazi iz tzv. deficita prouzrokovanog određenim zakonskim rješenjima pa će se time osloboditi sredstva za nove programe upošljavanja mladih. Nakon dorade pomenuta Informacija uputit će se u skupštinsku proceduru.

Press služba ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close