ZDK: U općinama Visoko, Olovo,Vareš, Breza, Usora, Kakanj, Tešanj, Zavidovići i Doboj-Jug prestala neposredna opasnost po ljudske živote

Na osnovu uvida u stanje na terenu u Zeničko-dobojskom kantonu na jutros (22. 05. 2014.) održanoj sjednici Kantonalnog štaba civilne zaštite donesen je zaključak da je u općinama: Visoko, Olovo,Vareš, Breza, Usora, Kakanj, Tešanj, Zavidovići i Doboj-Jug prestala neposredna opasnost po ljudske živote. Iz ovog zaključka izuzete su tri općine: Zenica i Maglaj te dijelom Općina Žepče. No, i dalje je na snazi Odluka Vlade Kantona o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području cijelog kantona donesena 15. 05. 2014. godine.

Na tri općine izuzete iz zaključka o prestanku neposredne opasnosti, Kantonalni štab civilne zaštite će u narednom periodu usmjeriti svoje aktivnosti i interventno djelovati na sprečavanju ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara. U općinama gdje je prestala neposredna opasnost po ljudske živote, Kantonalni štab će selektivno djelovati, a oformljene komisije će, u skladu sa usvojenom metodologijom definisanom na nivou Federacije BiH, započeti postupak utvrđivanja materijalne i nematerijalne štete prouzrokovane poplavama. Uz to, zadužuju se sva resorna kantonalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti, u Općinama u kojima je definisano da je prošla neposredna opasnost, naprave u saradnji sa nadležnim općinskim službama program djelovanja u cilju otklanjanja materijalnih posljedica šteta.

Što se tiče situacije u tri općine koje će biti pod paskom Kantonalnog štaba za interventno djelovanje i radove za koje se procjeni da su nužni, aktivnosti će se sada usmjeriti na područje nemilskog kraja i MZ Željezno polje kao i sva ostala područja s kojima još nije uspostavljena puna komunikacija. Fokus aktivnosti bit će na daljnjoj izgradnji i otvaranju putnih i drugih komunikacija, a nastavit će se organizovati dostava hrane i higijenskih potrepština, medicinska, vatrogasna i svaka druga neophodna oprema kao i sredstva zaštite. Štab će se angažirati na uspostavljanju putnih komunikacija kroz dva alternativna pravca koji će omogućiti da se dopre do tih naselja. Treći prioritet i pravac aktivnosti Štaba bit će usmjeren na Općinu Maglaj gdje će se vršiti intervencije i pomagati na uspostavi sistema u svim oblastima života. U ovoj Općini potrebno je prvenstveno dovršiti proces čišćenja sveg organskog i neorganskog otpada kako ne bi došlo do zaraze ljudi i životinja. U tom cilju, svim općinama naloženo je da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu Općinama Maglaj, Žepče i Zenica i to u svim aktivnostima vezanim za raščišćavanje i otklanjanje posljedica poplava. Štab je donio također i odluku da se za potrebe Direkcije za robne rezerve nabavi interventna količina različitih roba,materijalno-tehničkih sredstava i goriva.

(Press služba KŠ CZ ZDK)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close