PolitikaZDK

ZDK: Sredstva od naknade “zagađivač plaća” redovno se transferiraju svim lokalnim zajednicama

SREDSTVA OD NAKNADE „ZAGAĐIVAČ PLAĆA“REDOVNO SE TRANSFERIRAJU SVIM LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet ikomunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona redovno vrši uplatusredstava koja po osnovu Uredbe o vrstama naknada i kriterijumima za obračunnaknada za zagađivače zraka („Službene novine Federacije BiH“, broj 66/11 i107/14) te u skladu sa članom 25. Zakona o fondu za zaštitu okoliša („Službenenovine Federacije BiH“, broj 33/03)  pripadajukantonu te ih u adekvatnom omjeru transferiše općinama i gradovima na područjuZDK.

U skladu sa navedenim propisima, sredstva prikupljenapo osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ se dijele u omjeru 30 odsto Federaciji BiH,a 70 odsto kantonima. Na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava Fonda zazaštitu okoline (Sl.novine ZDK 18/12, 1/15) pripadajuća sredstva se raspodjeljujuopćinama i gradovima, a treba istaći da su osnova za obračun sredstava koja seraspoređuju iz Fonda ukupno prikupljena sredstva iz svake lokalne zajedniceposebno.

Tako su tokom 2019. godine iz Ministarstva za prostornouređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona apo osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ sredstva usmjerena lokalnim zajednicama izkojih je tokom godine bilo uplata u Federalni Fond i to: Gradu Zenica jeisplaćeno 477.678,20 KM, Općini Kakanj 1.852.912,50 KM, Općini Žepče 4.552,23KM, Općini Breza 4.778,70 KM, Općini Maglaj 29.954,62 KM, te Općini Doboj Jug5.378,40 KM.

Ministarstvo sve transfere redovno opredjeljuje lokalnimzajednicama, odnosno općinama i gradovima na području ZDK, koje ta sredstva uskladu sa svojim nadležnostima za provođenje mjera za smanjivanje zagađenjazraka moraju usmjeriti u konkretne projekte koji će za cilj imati rješavanjeproblematike aerozagađenja“, kaže Arnel Isak, ministar za prostornouređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, koji dodaje da selokalne zajednice, općine i gradovi, moraju energičnije i odlučnije uhvatitiukoštac sa rješavanjem problematike aerozagađenja.

U tom smislu, kao i do sada sve lokalne zajednice,kao i drugi subjekti koji iniciraju određene eko  projekte će imati podršku Ministarstva zaprostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK“, dodajeministar Isak.

Inače,u federalni Fond za zaštitu okoliša se sredstvaprikupljaju po osnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ i na osnovu Uredbe o posebnimnaknadama koje se plaćaju pri registraciji motornih vozila, te se ova sredstvau skladu sa članom 25. Zakona usmjeravaju u kantonalne budžete u iznosu od 70odsto, dok 30 odsto ostaje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Osim toga, sredstva se Federalnom Fondu prikupljaju ipo osnovu 15% od prikupljenih vodnih naknada, te se ova sredstva troše naosnovu Javnog poziva Federalnog Fonda.

Treba pojasniti da se najveći iznos sredstava poosnovu Uredbe „Zagađivač plaća“ transferira Općini Kakanj iz razloga što je utolikom omjeru i najveći priliv sredstava u Fond iz ove općine, a na osnovunaknada koje uplaćuju privredni subjekti poput Termoelektrane, Cementare iliRudnika Kakanj itd.

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close