ZDK: Sindikat SSO OiO BiH osuđuje postupke Vlade ZDK

Z A K LJ U Č C I
1. Kantonalno povjereništvo najoštrije osuđuje postupke Vlade Zeničko-
dobojskog kantona po pitanju utvrđivanja Nacrta Budžeta Ze-do
kantona za 2013. godinu i slanja u skupštinsku proceduru na usvajanje
bez vođenja pregovora sa sindikatom o istom.

2.Kantonalno povjereništvo zahtijeva od Vlade Zeničko-dobojskog
kantona usklađivanje plaće sa rastom životnih troškova i usklađivanje
koeficijenata platnih razreda tj. vođenje jedinstvene politike plaća.

3. Kantonalno povjereništvo još jednom potvrđuje spremnost našeg
sindikata na socijalni dijalog – pregovore po svim otvorenim pitanjima
iz oblasti osnovnog obrazovanja uključujući i pregovore oko aneksiranja
Kolektivnog ugovora sa ciljem rješavanja problema tužbenih zahtjeva.

4. Kantonalno povjereništvo zahtjeva da se u Budžetu Ze-do kantona
planira minimalno 5% Budžeta za isplatu pravosnažnih sudskih
presuda u skladu sa ranijom presudom Ustavnog suda.

5. Daje se puna podrška Glavnom odboru SSOOiO BiH u spriječavanju
donošenja Zakona o radu F BiH u trenutnom prijedlogu teksta.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close