ZDK: Sedam godina Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti

Javna zdravstvena ustanova Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona obilježila je danas sedam godina rada. Za ovo vrijeme, registrovao je i liječio oko 700 ovisnika. – Trenutno je na liječenju 200 ovisnika. Zavod osim u Zenici ima svoje ambulante u još šest gradova, tako da ovisnici ne moraju mnogo putovati do zdravstvene zaštite ovog tipa, – istakao je ovom prilikom dr Jasmin Softić, v.d. direktora Zavoda za bolesti ovisnosti.

Zavod zapošljava četiri ljekara neuropsihijatra, tri pishologa, dva socijalna radnika, socijalnog pedagoga, 18 medicinskih sestara i tehničara, te ostalo osoblje. Uspjeh u liječenju je nesporan: polovina od ukupnog broja liječenih ovisnika negativna je na heroin više od godinu dana, petina u zadnjih pola godine, a manje od jedne trećine se povremeno vraća u svijet droge. Veliku pažnju Zavod poklanja i edukaciji i intersektorskoj saradnji sa svim segmentima društva.

Najveća prepreka uspješnom radu Zavoda je neadekvatan prostor. Kantonalno ministarstvo zdravstva uskoro planira formirati regionalni centar za bolesti ovisnosti, u kojem bi se liječile sve vrste ovisnosti, najavila je danas Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close