PolitikaZDK

ZDK: Saopštenje sa 35. sjednice Skupštine

SAOPŠTENJE SA 35. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Danas, 28.12.2016. godine je okončano zasjedanje 35. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, koja je održana u dva dijela, (prvi dio 23.12.2016. godine, te nastavak prekinute sjednice 28.12.2016. godine),  a dnevni red je imao šest tačaka. Na samom početku prvog dijela zasjedanja koje je održano 23.12.2016. godine, Karahasanović Samir je pristupio davanju i potpisivanju svečane izjave i tim činom  preuzeo dužnost poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona. Ovu dužnost je preuzeo nakon što je poslanik Hašim Mujanović zbog imenovanja na poziciju načelnika Općine Zavidovići, koja je nespojiva sa funkcijom poslanika Skupštine, podnio ostavku, nakon čega je Centralna izborna komisija BiH Karahasanović Samiru dodijelila mandat poslanika Skupštine. Poslije davanja i potpisivanja svečane izjave imenovanog, pristupilo se elaboraciji dobijenih odgovora na poslanička pitanja i inicijative, a potom je okonačan rad po prve tri tačke utvrđenog dnevnog reda.

 

Tako je u svom zasjedanju 23.12.2016. godine Skupština Kantona donijela Program rada Skupštine za 2017 godinu, a nakon toga zaključkom prihvatila i Nacrt Programa rada Vlade za 2017 godinu. U prvom dijelu zasjedanja je donesena i Odluka o statusnoj promjeni pripajanje Ustanove „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Nakon što je započeta i četvrta tačka dnevnog reda, utvrđeno je, da broj prisutnih poslanika na Skupštini nije dovoljan da bi, u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sjednica Skupštine mogla biti nastavljena, nakon čega je uslijedio prekid, a Kolegij Skupštine je na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine kao termin nastavka 35. sjednice odredio 28.12.2016. godine u 10,00 sati.

 

U svom nastavku, odnosno drugom  dijelu rada koji je okončan danas, poslanici su prihvatili Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini. Nakon ove tačke Skupština je razmatrala i prihvatila dvije informacije. Prvo je nakon diskusije i rasprave prihvaćena Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, a nakon toga u konačnici, prihvaćena i Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini.

 

                                                                                  Stručna služba Skupštine ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close