ZDK: Saopćenje sa 73. sjednice Kolegija Skupštine ZDK

Saopćenje sa 73. sjednice Kolegija Skupštine                                                     

                                  Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dana 12.02.2014. godine u 10,00 sati, održana 73. sjednica Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog  kantona  na kojoj je Kolegij na dnevnom redu imao slijedeće tačke:

1.Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i datum održavanja 53. sjednice Skupštine,

2. Utvrđivanje spiska gostiju 53. sjednice i

3.Upoznavanje sa zahtjevima nezadovoljnih građana.

 

Sjednici Kolegija Skupštine su prisustvovali svi članovi Kolegija, kao i predstavnici boračkih udruženja. Iako su na  sjednicu  bili pozvani i predstavnici građana koji su proteklih dana izražavali svoje nezadovoljstvo, a čije  su  delegacije  bile  primljene u Skupštini ZDK, u kabinetu predsjedavajućeg Skupštine, isti nisu došli na sjednicu Kolegija.

Kolegij je nakon svestrane rasprave zauzeo  slijedeće stavove:

  1. 1.      U petak , dana 14.02.2014, godine u sali 301/III sprat Anex-a zgrade Kantona,  će se održati sjednica Kolegija u proširenom sastavu na kojoj će biti prisutni predstavnici Plenuma građana ZDK koji će precizno upoznati Kolegij sa zahtjevima nezadovoljnih građana, a na istu će takođe biti pozvani i predstavnici boračkih udruženja i sindikata.
  2. 2.      Kolegij će na istoj sjednici odrediti datum održavanja 53. sjednice Skupštine ZDK na kojoj će biti razmatrana ostavka Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Kolegij je razmatrao dostavljene zahtjeve grupe građana, kao i mogućnost zakazivanja 53. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog  kantona na kojoj bi se razmatrala ostavka premijera i Vlade Zeničko-dobojskog  kantona, kojom prilikom je Kolegij nakon saznanja o zakazanom održavanju Plenuma građana Zeničko-dobojskog  kantona za dan 13.02.2014. godine, (četvrtak) u 17,00 sati, u sali 301/III sprat Anex-a zgrade Kantona, (nakon kojeg se očekuje  definisanje preciznih zahtjeva istih, kao i konkrezitovanje grupe građana sa kojom se mogu voditi pregovori), zauzeo stav da trenutno nisu stečeni uslovi za zakazivanje sjednice Skupštine, zbog čega će se dana 14.02.2014. godine u 09,00 sati, u sali 301/III sprat Anex-a zgrade Kantona, održati  nova sjednica Kolegija Skupštine  na kojoj će se razmatrati konkretni zahtjevi pomenutog Plenuma, kada će se utvrditi i termin održavanja 53. sjednice Skupštine.

U tom cilju Kolegij poziva predstavnike pomenutog Plenuma građana Zeničko-dobojskog  kantona da odrede nekoliko svojih predstavnika koji će prisustvovati  navedenoj sjednici Kolegija, te da Kolegiju dostave svoje pismene konkretne zahtjeve i zaključke sa pomenutog Plenuma.

Kolegij još jednom apeluje na sve građane, učesnike protesta, da se suzdrže od bilo kakvog nasilja, te da mirnim izražavanjem nezadovoljstva i pregovora sa nadležnim organima pokušaju iznaći najbolje rješenje za ostvarivanje njihovih zahtjeva.

S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                                           PREDSJEDAVAJUĆI

Sretko  Radišić

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close