ZDK: Plaće i naknade budžetskih korisnika neće biti umanjivane

Na sastanku članova Vlade Zeničko-dobojskog kantona s predsjednikom Kantonalnog odbora saveza sindikata ZDK-a, predsjednicima Sindikata organa uprave i Kantonalnog odbora sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg i visokog obrazovanja, razgovarano je o realizaiji plana kantonalnog budžeta za 2016. godinu.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Miralem Galijašević i ministar finansija Andrej Kajić prezentirali su predstavnicima sindikalnih odbora osnove planiranog kantonalnog budžeta, nakon čega je razgovarano o eventualnim problemima u njegovoj realizaciji.

– Prije razmatranja i donošenja budžeta za 2016. organizovali smo sastanak sa sindikatima, dogovorili smo se o načinu daljeg rada, da nastavljamo socijalni dijalog i donosimo zajedničke odluke. Drago mi je da smo se danas usaglasili o osnovinim elementima Nacrta budžeta za 2016. godinu sa kojim su saglasni i članovi sindikata. U sljedećoj godini nas očekuje usaglašavanje kolektivnih ugovora, primjena zakona o radu i primjena zakona o državnoj službi. Sindikatu smo predočili prijedlog da se zadržavaju elementi koji su bili u 2015. godini, a tiču se ostalih naknada i primanja. Nema umanjenja, a ono što garantujemo je redovnost isplata plaća i naknada – rekao je premijer Miralem Galijašević.

Mišljenje o održanom sastanku u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona iznijeli su i predstavnici kantonalnih sindikalnih odbora.

Predsjednik Kantonalnog odbora saveza sindikata ZDK-a Mirnes Isaković naveo je da su usaglašeni stavovi u vezi  s plaćama i naknadama za zaposlene koji plaće primaju iz budžeta ZDK-a. Naglašava da će u narednoj godini plaće i naknade biti zadržane na nivou iz ove godine.

– Razgovarali smo i o sveukupnoj problematici usklađivanja kolektivnih ugovora. To je nešto što nas očekuje u narednoj godini, ali želim da kažem da u ovakvom ambijentu, kada postoji spremnost s obje strane, zasigurno imamo realne pretpostavke da ćemo sve probleme koje postoje na relaciji Vlada i sindikat u dijelu prava zaposlenih i građana ZDK-a rješavati na kvalitetniji način, u odnosu na raniji period kada smo u potpunosti bili izbačeni iz socijalnog dijaloga – istakao je.

Predsjednik KO sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja, srednjeg i visokog obrazovanja ZDK-a Selvedin Šatorović ističe da trenutno ne postoje usklađen opći kolektivni ugovor s važećim zakonom o radu, ali nakon sastanka do kraja ove sedmice bit će poznate precizne informacije da li će doći do rješenja ili će Vlada FBiH iskoristiti zakonsko pravo i produžiti važenje svih kolektivnih ugovora za još 90 dana.

Fena

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close