ZDK: NAREDBE Kantonalnog štaba civilne zaštite

Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona izdao je više naredbi od kojih se prva odnosi na zaduženje općinama da odrede lokacije za neškodljivo uklanjanje uginulih životinja kako bi se spriječila pojava zaraznih bolesti. Dodatno, Općini Maglaj naređeno je da odmah osigura bezbjedan prostor za odlaganje i uništavanje kabastog otpada na području Općine, a ukoliko to nije moguće da se odlaganje osigra na regionalnoj deponiji Mošćanica Zenica.

Pored ove, izdata je i naredba općinskim štabovima civilne zaštite da izvrše procjenu stanja i mogućnosti otpočinjanja nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona. Naime, potrebno je sagledati stanje putnih komunikacija i mogoućnosti prijevoza učenika do škola, zatim stanja školskih objekata sa pripadajućim školskim područjima, snabdijevanje pitkom vodom i električnom energijom te aktuelno higijensko-epidemiološko stanje na svkaom području. Na osnovu izvršenih procjena, Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta ZDK imajući u vidu zaštitu učenika i nastavnika predložit će Vladi Kantona odluku o nastavku ili daljnjoj obustavi nastave. Pored toga, općinama i njihovim resornim službama nadležnim za poslove poljoprivrede naređeno je da omoguće predstavnicima Federalnog zavoda za poljoprivredu uzimanje uzoraka povrtlarskih kultura sa poplavljenih područja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close