Nakon brojnih pritužbi Vlada ZDK-a napravila rez u Službi za zapošljavanje

Vlada Zeničko-dobojskog kantona razriješila je dosadašnji i imenovala kao privremene na period do tri mjeseca, novi Upravni i Nadzorni odbor Javne ustanove Službe za zapošljavanje ZDK-a

Nakon brojnih problema koji su kulminirali u negativnom smjeru i brojnih pritužbi za govornicom Skupštine ZDK-a, Kantonalna vlada je poduzela urgentne korake na konsolidaciji odnosa u ovoj ustanovi.

Kao osnovu za analizu stanja u kantonalnoj Službi za zapošljavanje, Vlada je imala zaključke i informaciju sa druge sjednice Skupštine ZDK-a na kojoj je razmatran Izvještaj o radu ove kantonalne institucije.

“Poduzeli smo interventne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i donijeli odluke o razrješenju dosadašnjeg i privremenom imenovanju novog Upravnog i Nadzornog odbora, koji će raspisati javni oglas za imenovanje ovih tijela. Trenutne predložene mjere uključuju i aktivnosti na konsolidaciji stanja, provođenju programa mjera štednje, te radne i organizacione discipline u Službi za zapošljavanje”, – istakao je ministar Nurđehan Šahinović.

U analizi teškog stanja u Službi za zapošljavanje ZDK-a navedeno je da je za prvih šest mjeseci ove godine ova služba poslovala s gubitkom od milion i 900 hiljada maraka, da su narušeni ljudski odnosi, da je podneseno nekoliko prijava zbog mobinga, te je ukazano na pristigle brojne pritužbe uposlenika na postupanje menadžmenta ustanove, posebno čelnog čovjeka Ratka Orlandića.

(Agencija FENA)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close