BiHPolitika

ZDK na osnovu PISA 2018 istraživanja pokrenuo mehanizme u obrazovnom sistemu

ZDK NA OSNOVU REZULTATA PISA ISTRAŽIVANJA POKRENUO MEHANIZME U OBRAZOVNOMSISTEMU

Ministarstvoza obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Zenica, kao stručnaorganizacija za podršku predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,organizirali su u Zenici seminar za direktore osnovnih i srednjih škola ipredstavnike akademske zajednice na kojem su predstavljeni rezultati PISA 2018za Bosnu i Hercegovinu.

Učeniciiz BiH po prvi put su učestvovali u ovom međunarodnom testiranju 2018. godine,a zauzeli su 62. mjesto od ukupno 79 rangiranih zemalja. U testiranju suučestvovali i učenici škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

ŽanetaDžumhur, PISA koordinatorica za BiH, rekla je da se naša zemlja ne možepohvaliti rezultatima, ali da je istraživanje dobar osnov za utvrđivanjestvarnog stanja i nedostataka u obrazovnom sistemu, te kreiranje novihpolitika, strategija i koraka koji mogu da dovedu do poboljšanja, a u čemu seočekuje veći angažman nadležnih ministarstava kao donosilaca strateških odluka.

“PreporukePISA 2018 se tiču implementacije zajedničke jezgre nastavnih planova iprograma, povećanja čitalačke pismenosti, u čemu najveću ulogu imaju roditelji,povećanje funkcionalne pismenosti učenika prema PISA standardima, kao iumanjenje izostanaka učenika jer je uočena negativna korelacija, pošto učenicikoji više izostaju imaju lošija postignuća”, rekla je Džumhur, glavnaanalitičarka PISA izvještaja.

Ministarza obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić rekao je da su rezultatiPISA istraživanja veoma korisni za ovo ministarstvo i osnovne škole, te da suna osnovu analiza već pokrenuti određeni mehanizmi u sistemu obrazovanja u ZDK.

“Nadamse da će ono što smo radili prošle godine pozitivno uticati na rezultate PISAistraživanja za dvije, odnosno tri godine, jer su osnovne i srednje škole u ZDKušle u projekt Škole za 21. vijek i STEM-program, u čijem su fokusu robotika isavremene tehnologije, a ovi projekti pospješuju funkcionalnu pismenost”,kazao je ministar Kozlić.

IzvještajPISA 2018 za BiH sadrži jasne smjernice i prijedloge ključnih politika i načinaprevazilaženja teškoća i izazova u obrazovnim sistemima u BiH. Agencija zapredškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine objavit ćezbirke zadataka iz prethodnih PISA ciklusa koje će distribuirati školama inastavnicima kako bi se što širi krug nastavnika i stručnih saradnika upoznaosa postavkama i rješenjima zadataka.

Seminarje organiziran uz tehničku i finansijsku podršku Misije Organizacije zaevropsku sigurnost i saradnju (OSCE) u Bosni i Hercegovini. Jasna Dubravčić,šefica Odjela za ljudsku dimenziju OSCE-a, istakla je da je obrazovanje, kao jedanod glavnih prioriteta ove organizacije, važno za stvaranje inovativnegeneracije za budućnost države BiH te da OSCE ostaje partner u svim naporimavlasti za unapređenje obrazovnog sistema u ovom kantonu.

Pres-služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close