Mirza Ganić: Čast svakome, veresija nikome!

Na 58. redovnoj sjednici Skupštine Ze-Do kantona koja je održana 08.07.2014. godine poslanik Mirza Ganić (SDA) prema Vladi Ze-Do kantona uputio je dva pitanja koja se odnose na privredu i zapošljavanje, kao segment od kojeg zavise svi, pa i sama Vlada Ze-Do kantona. Sadržaj upita je sljedeći:

Uvaženi,

u razgovoru s privrednicima s područja našeg kantona od kojih se u većoj ili manjoj mjeri puni budžet kantona po osnovu raznih obaveza koje izmiruju i uplaćuju dužan sam postaviti sljedeće poslaničko pitanje koje će pomoći da vidimo jasnu sliku odnosa kantona spram privrede, posebno ako znamo da su poticaji posljednjih godina značajno umanjeni, te da Kanton sve manje posvećuje pažnju tamo gdje bi trebao i morao, a to su privreda, nova radna mjesta, javni radovi, a sve u želji da shvatite da cirkularan tok jedino olakšava punjenje budžeta, što za posljedicu ima povećanje zadovoljstva svih budžetskih korisnika počevši od MUP-a, obrazovanja, zdravstva, pa i Vas samih, mislim na Vladu i uposlenike u administraciji kantona.

Naime, potrebno mi je sljedeće i to zaključno sa 30.06.2014. godine:

Kolika su dogovanja Kantona prema firmama koje su izvršile ili izvršavaju usluge po narudžbi Kantona ili pak isporučuju robe, a Kanton im nije izmirio fakture za izvršene usluge ili isporuke?

Konkretno naziv firme, vrsta dugovanja, iznos i vrijeme nastanka obaveze tj. kašnjenje kantona u plačanju, pojedinačno za svaku firmu, sa sumarnim pregledom ukupnih obaveza po ovom osnovu i obrazloženjem kada se planiraju izmiriti dugovanja!?

Razlozi zbog kojih mi je nepohodan odgovor, a posebno plan isplata leži u činjenici da firmama ne dajemo poticaje, ali od istih uzimamo dodatnu vrijednost i time direktno ugrožavamo postojeća radna mjesta, jer firme u izvršenju usluge prema Kantonu ulažu svoja sredstva, svoj rad, robe i materijale, a nemaju naplatu kako bi vratile uloženo, a da ne govorimo o zaradi i održavanju likvidnosti politike redovnosti plača i ostalih doprinosa unutar tih firmi.

Smatram da odgovor treba i mora biti sačinjen do sljedeće sjednice, te ukoliko ne bude, u skladu s Poslovnikom tražit ću tačku dnevnog reda, jer o ovom pitanju i ovakvim pitanjima nema više vremena da se čeka, nego se moraju poduzimati hitni i konkretni koraci da sačuvamo ono što se može sačuvati. Ako niste spremni da potičete razvoj privrede, budite spremni da budete dobar platiša za izvršene poslove.

Drugo pitanje se odnosi na činjenicu da je je Skupština kantona usvojila Strategiju zapošljavanja mladih, a do sada nemamo nikakvih povratnih informacija o realizaciji iste, te zbog toga tražim informaciju da li je ijedna tačka iz Strategije provedena, i šta Vlada poduzima (koje su to poslovne aktivnosti) kako bi se povečao broj zaposlenih? Potrebna mi je i informacija šta Vlada Ze-do kantona poduzima kako bi unaprijedila i poboljšala privredni ambijent na području Ze-Do kantona?

S poštovanjem,

Mirza G

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close