PolitikaZDK

ZDK: Izvještaj sa 53. sjednice Vlade

Saopćenje sa  53. sjednice Vlade

Zenica, 28.04.2016. godine – Vlada Zeničko-dobojskog kantona je  na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru te  Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona  i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministrstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Vlada je donijela Zaključak o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru.

Vlada je usvojila nekoliko odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu u više škola koje su dobile donacije za održavanje školskih takmičenja, i to: uvećana su sredstva OŠ „Maglaj“ Maglaj za 800,00 KM; OŠ „Novi Šeher“ –Maglaj  Budžet je uvećan za iznos od  700,00 KM; JU Srednja muzička škola Zenica visina donacije je  500,00 KM; JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj visina donacije 500,00 KM.

Invalidskom odbojkaškom klubu „Bosna“ iz Zenice Zaključkom Vlade je odobreno 600,00 KM na ime sufinansiranja turnira u sjedećoj odbojci. Košarkaškom klubu „BH Start „ iz Zenice je odobreno 1.200,00 KM  na ime sufinsiranja troškova putovanja i učešće na međunarodnom turniru u Novom Sadu. Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice je odobreno 800,00 KM na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „Bosna rafting proljeće 2016“ koji se održava za dan Grada Zenice. Rukometnom klubu „Krivaja“ iz Zavidovića je odobreno 2000,00 KM na ime sufinansiranja troškova međunarodnog turnira „Rukomet u srcu“ u Zavidovićima i Žepču.

Vlada je donijela Zaklučak o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici u iznosu od 2.000,00 KM za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine.

 

Press služba ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close