PolitikaZDK

ZDK: 34. skupštinska sjednica

SAOPŠTENJE SA 34. SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na svojoj 34. sjednici održanoj 30.11.2016. godine donijela po

hitnom postupku Prijedlog izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. Ove izmjene Budžeta

Kantona za 2016. godinu donesene su u iznosu od 267.530.000 KM što je u odnosu na Budžet iz 2016.

godine povećanje za cca 1,875 mil. KM. Razlozi za donošenje Izmjena Budžeta ZDK za 2016. godinu su:

ostvarenje većih priliva u Budžet za 2016. godinu u odnosu na Plan, prije svega prihoda od poreza na

dobit, procjene rashoda shodno dostavljenim realnim procjenama od strane resornih ministarstava, uprava i

službi, potrebe uvećanja Budžeta po osnovu neplaniranih donacija koje su ostvarili budžetski korisnici,

donesenih Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, te

dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom sredstava u okviru odobrenog budžeta dostavljenih od

strane budžetskih korisnika u toku izrade Izmjena Budžeta za 2016.godinu.

Donošenju Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. predhodila je obimna rasprava poslanika

Skupštine. Skupština nije prihvatila 3 od 4 amandmana koje je podnijela predsjedavajuća Skupštine

Draženka Subašić, dok je od svog četvrtog amandmana, imenovana odustala.

Poslanici u Skupštini su u okviru 2. tačke dnevnog reda, a nakon obimne diskusije i rasprave, prihvatili

Nacrt Budžeta ZDK za 2017. godinu, a potom i Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog

kantona za 2017. godinu. Nacrt Budžeta ZDK za 2017 godinu planiran je u iznosu cca 296 mil. KM.

Korisnici budžeta i ostali zainteresovani subjekti, primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Budžeta i Nacrt

Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu mogu dostaviti Ministarstvu

finansija Zeničko-dobojskog kantona u roku od 15 dana od dana održavanja 34. sjednice Skupštine, a

navedeni akti će biti dostupni i na web portalu Zeničko-dobojskog kantona i u Ministarstvu finansija.

U nastavku sjednice, Skupština je prihvatila Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana Zeničko-

dobojskog kantona za period 2017. – 2025. godina. Ovo je dokumet koji predstavlja razvojno-planski

dokument Zeničko-dobojskog kantona koji na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih

problema i definiranih akcija treba doprinijeti unapređenju stanja okoliša za područja za koja je i izrađen.

Nacrt Kantonalnog ekološkog akcionog plana upućuje se u javnu raspravu u Grad Zenicu i sve općine

Zeničko-dobojskog kantona, u trajanju od 30 dana.

Skupština je na svom 34. zasjedanju donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora

za izbor i reviziju. Ovom odlukom je za člana Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, kao drugi predstavnik

Ministarstva unutrašnjih poslova, imenovan Miralem Duraković, a nakon što je ova pozicija u Nezavisnom

odboru za izbor i reviziju ostala upražnjena, podnošenjem ostavke ranijeg člana, jednog od 2 predstavnika

Ministarstva unutrašnjih poslova.

U konačnici Skupština je razmatrala i donijela Prijedlog Odluke o razrješenju ministra Ministarstva za

privredu, zbog podnošenja ostavke. Naime, predhodno je Zvonimir Anđelić, ministar Ministarstva za

privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona podnio ostavku na mjesto ministra u kojoj je naveo da ostavku

podnosi zbog nemogućnosti obnašanja dvojne funkcije, jer je na proteklim Lokalnim izborima 02.10.2016.

godine izabran za načelnika općine Usora.

Nakon što je Skupština donijela Odluku kojom se Zvonimir Anđelić razrješava dužnosti ministra

Ministarstva za privredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, zbog podnošenja ostavke, Skupština je

donijela i Odluku o izmjeni Odluke o potvrđivanju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojom je u Vladi

Kantona imenovan novi član Vlade, Zlatko Jelić, kao ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona, koji

je ovom prilikom potpisao i svečanu izjavu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close