Zbog nezaposlenosti mladih gubitak 400 miliona godišnje

BiH godišnje gubi oko 400 miliona KM, odnosno dnevno više od milion KM, zbog visoke stope nezaposlenosti mladih, rekao je danas član delegacije Parlamentarne skupštine BiH Krstan Simić na sastanku Odbora za ekonomske poslove Centralnoevropske inicijative /CEI/ u Budimpešti. 
Simić je pojasnio da visoka stopa nezaposlenost mladih utiče na pad potrošnje zbog nedostatka prihoda, kao i na smanjenje osnovice za doprinose, jer manji broj osoba privređuje, saopšteno je iz parlamenta BiH.

“Potrebno je uzeti u obzir i odliv mozgova, jer se za BiH stvara šteta prouzrokovana odlaskom kvalitetnog kadra, kao i neostvarenom dobiti u vezi sa navedenim kadrom, koji će biti zaposlen i iskorišten negdje drugo”, rekao je Simić, govoreći o temi “Nezaposlenost mladih u državama CEI-a: izazovi i odgovori” na sastanku Odbora koji se održava u okviru godišnjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine CEI-a.

On je naveo da je gotovo 75 miliona mladih ljudi trenutno nezaposleno u svijetu i da je riječ o višedecenijskom rekordu.

“Uz sadašnji stepen ekonomskih aktivnosti na globalnom nivou, stručnjaci ne predviđaju nikakvo poboljšanje situacije do 2016. godine, što stavlja dodatni pritisak na mlade ljude, jer će morati znatno više inicijativa da preduzmu sami. Sistem im sve teže i sve manje pomaže”, naglasio je Simić.

Prema njegovim riječima, rastući je broj članica EU u kojima je stopa nezaposlenosti mladih prešla 30 odsto, u pojedinim od njih čak i 40 odsto, dok je u BiH stopa nezaposlenosti mladih sve bliža 60 odsto.

“Visok nivo nezaposlenosti mladih ljudi ima trajno negativne posljedice po ekonomiju. Konkretno, visoka stopa nezaposlenosti mladih od 25 odsto košta ekonomiju određene države na godišnjem nivou između 0,5 i jedan odsto bruto domaćeg proizvoda”, naveo je Simić.

On je istakao da postoji lepeza mjera koje vlade moraju preduzeti, a koje se, prije svega, odnose na otvaranje novih radnih mjesta putem makroekonomskih razvojnih politika, što je najvažniji element poboljšanja situacije nezaposlenih mladih.

“Jedna od mjera koje su preduzele Federacija BiH i Republika Srpska jeste usvajanje zakona o volonterizmu, njihova prednost mogla bi se ogledati u više pravaca, jer se prvi put definiše šta je to volonterstvo, kao i da se aktivnosti koje provode priznaju kao društveno korisne”, rekao je Simić.

On je dodao da je potrebno hitno ubrzati reforme obrazovnog sistema i intenzivirati dijalog među poslodavcima, te predstavnicima vlasti i obrazovnih institucija kako bi ponuđena rješenja bila što efikasnija i što brže provedena.

indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close